Cecropiaceae is a family of plants in the order Rosales, which includes trees and shrubs that are native to tropical regions of the Americas. These plants are characterized by their large, stipule-like leaf bases and hollow, chambered stems that contain symbiotic relationships with ants. The family Cecropiaceae contains around 10 genera and over 60 species, including the well-known genus Cecropia, which includes the embauba or trumpet tree. Some members of this family have medicinal uses, such as Cecropia peltata, which has been used in traditional medicine to treat various ailments including skin diseases, diarrhea, and dysentery. However, more scientific research is needed to confirm the safety and efficacy of these medicinal uses.
Ulmaceae är en botanisk familj som inkluderar träd och buskar med enkla, tandade eller helbräddade blad. Familjen är välkänd för släktena Ulmus (almar), Celtis (sidenörter) och Planera (bladsipper). Kännetecknande för familjen är också de flertaliga, små, ofta enkönade blommor och de nötlika frukterna.
Cannabaceae är en familj av blommiga växter som innehåller släktena cannabis (hampa), humulus (humle) och åtskilliga andra släkten som tidigare var placerade i den nu upplösta familjen Urticaceae. Cannabaceae-familjen är känd för sina ämnen som inkluderar cannabinoider, terpener och flavonoider. Cannabis-släktet innehåller flera välkända arter, däribland Cannabis sativa L., C. indica och C. ruderalis, vilka alla producerar olika koncentrationer av cannabinoider som cannabidiol (CBD) och delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Humle-släktet innehåller arter som används för att brygga öl, såsom Humulus lupulus.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
En växtfamilj (mullbärsväxter) av ordningen Urticales och klassen Magnoliopsida. Växterna har mjölkig latexsaft och små kronbladslösa han- och honblommor.
Ett växtsläkte inom familjen Moraceae. Hit hör t ex fikonträdet, och saven från dessa träd innehåller fikain.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.

Cecropiaceae er en liten familie av planter som primært forekommer i de tropiske områder i Amerika. Den inneholder færre enn 100 arter fordelt på to slags: Cecropia og Psychotria.

Cecropia-släktet består av træer og buskar som ofte har et luftfyllt skaft og store, stilkede blade. Mange arter i dette släkte har en symbiotisk forhold med myrer, der bor i hulheder i stammen og beskytter planten mot skadedyr og konkurrerende planter.

Psychotria-släktet inneholder også træer och buskar, men de flesta arter har ingen luftfyllt skaft og har mindre blader enn Cecropia-arterna. Psychotria-släktet inneholder også några arter som är kända for sina medicinska egenskaper, till exempel Psychotria ipecacuanha, vars rotar används för att framställa emetikum.

Cecropiaceae-familjen har tidigare inkluderat fler släkter, men de flesta av dem har nu flyttats till andra familjer baserat på nya forskningsresultater.

I'm sorry for any confusion, but "Ulmaceae" is not a medical term. It is actually the botanical name of a family of flowering plants, also known as the elm family. This family includes trees and shrubs with simple, alternate leaves and small, apetalous flowers arranged in clusters. Examples of genera within this family include Ulmus (elm), Planera (water elm), and Zelkova (Japanese elm). If you have a medical term that you would like me to define, I'd be happy to help!

Cannabaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter som innehåller släktena cannabis (inklusive marijuanaväxten) och humulus (hallonväxten). Medicinskt sett är det främst cannabis-släktet som är intressant, eftersom det innehåller flera aktiva ämnen, så kallade cannabinoider, som kan ha medicinska effekter.

Den mest kända cannabinoiden i cannabis är tetrahydrocannabinol (THC), som är den substans som orsakar den psykoaktiva effekten av marijuanan. Men det finns också andra cannabinoider, såsom cannabidiol (CBD), som inte har någon psykoaktiv effekt men kan ha potential för medicinsk användning. CBD har visat sig ha antiinflammatoriska, analgetiska och antiepileptiska effekter i olika studier.

Det är värt att notera att användandet av cannabis och cannabinoider för medicinska ändamål är ett omdiskuterat ämne och att det finns forskningsbehov kring deras effekter, biverkningar och säkerhet.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

I'm sorry for any confusion, but "Moraceae" is not a medical term. It is actually the botanical name of a family of flowering plants known as the mulberry family. This family includes various trees and shrubs that are widely distributed in tropical and temperate regions around the world. Some well-known examples from this family include mulberries, figs, breadfruit, and kapoks.

If you have any medical terms or concepts you would like me to define or explain, please let me know!

'Ficus' är ett vetenskapligt släkte inom familjen morabitacéer (Moraceae). Det innehåller cirka 800 arter, varav flera är välkända som rumspflanor eller träd i tropiska och subtropiska områden. Exempel på kända arter är mångaårig figen (*Ficus benjamina*), bengaliskt figenträd (*Ficus religiosa*) och gummibo (*Ficus elastica*).

Det finns ingen allmänt accepterad medicinsk definition av 'Ficus', eftersom det är ett växtsläkte och inte en specifik medicinsk term. Vissa arter inom släktet har dock använts i traditionell medicin, men det bör nämnas att effekterna och säkerheten för dessa användningsområden inte nödvändigtvis är vetenskapligt styrda eller erkända av den konventionella medicinen.

MedlinePlus är en webbplats som tillhandahålls och underhålls av US National Library of Medicine (NLM), som är en del av National Institutes of Health (NIH). MedlinePlus erbjuder information om sjukdomar, förhållanden, terapier, läkemedel och preventiva omsorgsmått på ett tillgängligt, opartiskt och trovärdigt sätt. Innehållet på webbplatsen är skrivet på enkel engelska och spanska och inkluderar artiklar, videor, illustrationer, hälsorelaterade nyheter och information om kliniska prövningar.

MedlinePlus sammanställer information från American National Institutes of Health och andra välrenommerade organisationer och har som mål att erbjuda en neutral och opartisk resurs för allmänheten, patienter, familjer och vårdpersonal. Innehållet på webbplatsen genomgår en granskning av experter för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och tillförlitlig.

Den ingick i underklassen Hamamelidae och innehöll följande familjer: Hampväxter (Cannabaceae) Barbeyaceae Cecropiaceae ...
Didymelaceae Ordningen Eucommiales Eucommiaceae Ordningen Urticales Barbeyaceae Ulmaceae Cannabaceae Moraceae Cecropiaceae ...
Den ingick i underklassen Hamamelidae och innehöll följande familjer: Hampväxter (Cannabaceae) Barbeyaceae Cecropiaceae ...
En växtfamilj av ordningen Hamamelidales, underklassen Hamamelidae och klassen Magnoliopsida. Hit hör arter som trollhassel och skenhassel. Vanlig hassel tillhör familjen Corylaceae.