Carnobacteriaceae is a family of gram-positive, facultatively anaerobic bacteria commonly found in various environments such as water, soil, and spoiled food products. These bacteria are non-spore forming and often produce lactic acid as a metabolic byproduct, which can contribute to the spoilage of certain foods. Some species within this family have been associated with food-borne illnesses, while others have shown potential for use in biopreservation due to their ability to inhibit the growth of harmful bacteria.

Carnobacteriaceae är en familj av grampositiva, fakultativt anaeroba, icke-sporbildande bakterier. De flesta arterna i denna familj är katalasnegativa och oxidasnegativa. Carnobacteriaceae-bakterier återfinns ofta i livsmedel, speciellt i produkter av animaliskt ursprung, såsom kött och fisk. Några exempel på släkten inom familjen är Carnobacterium, Alteromonas och Piscicola. Dessa bakterier kan orsaka förruttnelse av livsmedel, men vissa arter har också visat sig ha potentialen att fungera som probiotika och skydda mot patogena bakterier.

Carnobacteriaceae 0 questions * Enterococcaceae 0 questions * Lactobacillaceae 0 questions En familj grampositiva bakterier som ...