En psykotisk störning kännetecknad av patientens övertygelse om att nära bekanta eller familjemedlemmar ersatts av dubbelgångare.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.

Capgras syndrom, också känt som Capgras delusion eller Capgras phenomenon, är en sällsynt neuropsykiatrisk störning där en individ tror att en nära anhörig eller en annan bekant person har blivit ersatt av en identisk dubbelgångare. Personen med Capgras syndrom inser inte att den påstådda dubbelgångaren är samma person som den ursprungliga individen, utan tror istället att den ursprungliga individen har blivit kidnappad eller ersatt.

Detta tillstånd är ofta associerat med skador i hjärnbarken eller med neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och andra former av demens. Capgras syndrom kan också förekomma som en komplikation efter en traumatisk hjärnskada eller som ett symtom på schizofreni.

Det är värt att notera att Capgras syndrom inte är samma sak som prosopagnos, en störning där en person har svårt att känna igen ansikten, inklusive ansikten på bekanta personer. I Capgras syndrom kan individen fortfarande känna igen den påstådda dubbelgångaren som en likhet, men tror ändå att det är en annan person.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

... är ett tillstånd där en person är övertygad om att en familjemedlem eller nära vän är ersatt med en exakt kopia ... Personen som lider av Capgras syndrom är helt övertygad om att han eller hon har rätt, men kan inte närmare förklara det. ... En annan teori är att Capgras syndrom orsakas av en svårighet att processa information eller ett fel i individens ... Andra möjliga orsaker till Capgras syndrom är Alzheimers sjukdom och demens. Bägge dessa sjukdomstillstånd har en inverkan på ...
Vanföreställningarna i Cotards syndrom tros vara neurologiskt relaterade till de som förekommer i Capgras syndrom (personer är ... Capgras syndrom Depersonalisationssyndrom Dödsångest Prosopagnosi Solipsism ^ Berrios G.E.; Luque R. (1995). "Cotard's delusion ... Detta yttrar sig i att patienten tror att denne inte existerar (Cotards syndrom). Cotards syndrom är vanligare hos personer som ... Capgras syndrom). Om denna vanföreställning sammankopplas med patienten själv, så betyder det att patienten inte kan associera ...
Till den förra gruppen förs Capgras syndrom, paranoia och övriga psykotiska störningar. ICD-10 har ingen särskild kategori för ... Organisk katatont syndrom utmärks likaså av att personen endast har katatoni, men inga andra psykossymtom. Vid organiskt ... Dit hör komplikationer vid flera obehandlade endokrina sjukdomar, som Cushings syndrom, tyreotoxisk psykos och psykos vid ... Några sjukdomar som definitionsmässigt innefattar åtminstone episoder av psykos är schizofreni och schizoaffektivt syndrom ...
Capgras syndrom är ett tillstånd där en person är övertygad om att en familjemedlem eller nära vän är ersatt med en exakt kopia ... Personen som lider av Capgras syndrom är helt övertygad om att han eller hon har rätt, men kan inte närmare förklara det. ... En annan teori är att Capgras syndrom orsakas av en svårighet att processa information eller ett fel i individens ... Andra möjliga orsaker till Capgras syndrom är Alzheimers sjukdom och demens. Bägge dessa sjukdomstillstånd har en inverkan på ...