CallilepisEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.SpindlarLeddjur: Arthropoda. Leddjuren har ett hårt, yttre och ledat skelett och ledade ben som sitter parvis. De två dominerande klasserna är insekter (Insecta) och spindeldjur (Arachnida), till vilka hör många medicinskt viktiga arter. De kan vara parasiter eller vektorer (smittöverförare).MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Hörseluppfattningsstörningar: Förvärvade störningar i hörseluppfattningen, kännetecknade av minskad förmåga att förstå eller uppfatta ljudförmedlad information trots intakta hörselorgan. Drabbade personer har svårt att uppfatta ta l, att lokalisera ljud och förstå innebörden av tonfall.HälsoinformationMobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.Mobile ApplicationsHanddatorerMedicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Biomedicinsk teknologi: Teknologiska lösningar på biomedicinska problem.Medicinsk informatik, tillämpningar: Användning av automatiska system i vårdprocessen, inkl. tillämpningar för diagnos, behandling och system för dataöverföring.Arkiv: Samlingar av handlingar.Bibliotek: Samlingar av organiserad information för studier och referens.
... (Callilepis nocturna) är en spindelart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Guldspindel ingår i släktet ... Platnick N.I. & Raven R.J., 2008-01-07 ^ [a b] Dyntaxa Callilepis nocturna Wikimedia Commons har media som rör Guldspindel. ... Bilder & media Wikispecies har information om Callilepis nocturna. Artförteckning Denna artikel om plattbuksspindlar saknar ... Callilepis och familjen plattbuksspindlar. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life ...
Apopyllus Aracus Asemesthes Asiabadus Australoechemus Battalus Benoitodes Berinda Berlandina Cabanadrassus Callilepis Camillina ...
... är ett släkte av spindlar som beskrevs av Westring 1874. Callilepis ingår i familjen plattbuksspindlar. Kladogram ... a b] Dyntaxa Callilepis Wikimedia Commons har media som rör Callilepis. Bilder & media Wikispecies har information om ... Callilepis. Artförteckning Denna artikel om plattbuksspindlar saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/callilepis/match/1. Läst 24 september 2012. ^ [ ...
... är en spindelart som först beskrevs av Herman 1879. Callilepis schuszteri ingår i släktet Callilepis och ... Platnick N.I. & Raven R.J., 2008-01-07 Wikimedia Commons har media som rör Callilepis schuszteri. Bilder & media Wikispecies ... har information om Callilepis schuszteri. Artförteckning Denna artikel om plattbuksspindlar saknar väsentlig information. Du ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/callilepis+schuszteri/match/1. Läst 24 september 2012. ^ ...
... är en spindelart som först beskrevs av Eugen von Keyserling 1887. Callilepis imbecilla ingår i släktet ... Platnick N.I. & Raven R.J., 2008-01-07 Wikispecies har information om Callilepis imbecilla. Artförteckning Denna artikel om ... Callilepis och familjen plattbuksspindlar. Inga underarter finns listade. ^ Keyserling, E. (1887b) Neue Spinnen aus America. ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/callilepis+imbecilla/match/1. Läst 24 september 2012. ^ ...
... är en spindelart som beskrevs av Benoy Krishna Tikader 1982. Callilepis chakanensis ingår i släktet ... Platnick N.I. & Raven R.J., 2008-01-07 Wikispecies har information om Callilepis chakanensis. Artförteckning Denna artikel om ... Callilepis och familjen plattbuksspindlar. Inga underarter finns listade. ^ Tikader, B. K. (1982b) Family Gnaphosidae., Fauna ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/callilepis+chakanensis/match/1. Läst 24 september 2012. ^ ...
Plattbuksspindlar (Gnaphosidae) är en familj av spindlar som beskrevs av Pocock 1898. Plattbuksspindlar ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gnaphosidae 1992 arter. Allozelotes Amazoromus Amusia Anagraphis Aneplasa Anzacia Aphantaulax Apodrassodes Apodrassus Apopyllus Aracus Asemesthes Asiabadus Australoechemus Battalus Benoitodes Berinda Berlandina Cabanadrassus Callilepis Camillina Ceryerda Cesonia Cladothela Coillina Coreodrassus Cryptodrassus Cubanopyllus Diaphractus Drassodes Drassyllus Echemella Echemographis Echemoides Echemus Eilica Epicharitus Epikurtomma Fedotovia Gertschosa Gnaphosa Haplodrassus Hemicloea Herpyllus Heser Hitobia Homoeothele Hongkongia Hypodrassodes Intruda Kaitawa Kirmaka Kishidaia Ladissa Laronius Latonigena Leptodrassus Litopyllus Matua Megamyrmaekion Micaria Microdrassus Microsa Micythus Minosia Minosiella Nauhea Nodocion Nomisia Notiodrassus Odontodrassus Orodrassus Parabonna ...
22 Jan 2013. Halvvägs för Jädraås vindkraftpark i vår.. Havsnäs vindkraftpark i Jämtland har fram till i år räknats som Sveriges största landbaserade vindkraftpark. Nu får de snart kliva ned från den tronen då Arise Windpowers park Jädraås, på gränsen mellan Gävleborgs län och Dalarna, inviger sin första halva - 66 verk av upp till 116 st. Läs mer i Energinyheters artikel .. ...
Callilepis är ett släkte av spindlar som beskrevs av Westring 1874. Callilepis ingår i familjen plattbuksspindlar. Kladogram ... a b] Dyntaxa Callilepis Wikimedia Commons har media som rör Callilepis. Bilder & media Wikispecies har information om ... Callilepis. Artförteckning Denna artikel om plattbuksspindlar saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/callilepis/match/1. Läst 24 september 2012. ^ [ ...
Callilepis schuszteri är en spindelart som först beskrevs av Herman 1879. Callilepis schuszteri ingår i släktet Callilepis och ... Platnick N.I. & Raven R.J., 2008-01-07 Wikimedia Commons har media som rör Callilepis schuszteri. Bilder & media Wikispecies ... har information om Callilepis schuszteri. Artförteckning Denna artikel om plattbuksspindlar saknar väsentlig information. Du ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/callilepis+schuszteri/match/1. Läst 24 september 2012. ^ ...
Apopyllus Aracus Asemesthes Asiabadus Australoechemus Battalus Benoitodes Berinda Berlandina Cabanadrassus Callilepis Camillina ...
Callilepis nocturna Callilepis nocturna Zelotes sp. Zelotes sp. Zelotes sp. Zelotes latreillei? - Ängssvartspindel? ...
Guldspindel - Callilepis nocturna. Plattbukspindlar-Gnaphosidae 22/6. Hallonblomfluga - Criorhina asilica. Blomflugor-Syrphidae ...
Liatris callilepis hort. Liatris macrostachya Michx. Serratula spicata L. + Namn p andra spr k Kansas gayfeather (eng), ...