N-butyl-N-(2-(dietylamin)etyl)-1-naftamid. Ett tänkt antiarytmiskt medel som förlänger hjärtats refraktärfas och stabiliserar cellmembran.
C01BC03 Propafenon C01BC04 Flekainid C01BC07 Lorkainid C01BC08 Enkainid C01BD01 Amiodaron C01BD02 Bretyl C01BD03 Bunaftin ...
Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande cystisk fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte av såväl medicinsk personal som andra personer verksamma med att bekämpa cystisk fibros. Företräde ges för aktiv medverkan vilken skall styrkas genom bifogat abstrakt eller kopia av inbjudan ...
Swedbank accepterar den straffavgift på fyra miljarder som Finansinspektionen beslutat om. Banken erkänner att man brustit i arbetet mot penningtvätt. - Swedbank har brustit i hanteringen av kundernas, ägarnas och samhällets förtroende. Det är besvärande och mycket allvarligt, säger Swedbanks vd Jens Henriksson i ett pressmeddelande. Igår eftermiddag meddelade Finansinspektionen (FI) att man utöver straffavgiften […]