2-cyano-2-propensyra-2-metylpropylester. Vävnadsklister av cyanoakrylat som används bl a för att täppa till blodkärl som försörjer tumörvävnad eller annan sjuk vävnad.

'Bukrylat' refererar till fettsyra som lagras i levern hos däggdjur, inklusive människor. Den medicinska termen för bukrylat är 'hepatiskt lipid'. Bukrylat består av triglycerider som lagras i levercellerna (hepatocyterna) och kan vara ett tecken på en fettlever, som kan orsakas av alkoholmissbruk, fetma, diabetes eller vissa läkemedel. Ökade nivåer av bukrylat kan också leda till skada på levercellerna och potentialen för levercirros.