alfa,alfa-bis(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-alfa-hydroxi-o-toluensulfonsyra, gammasulton. Industriellt färgmedel, med användning också som indikatorfärg för laboratoriebruk och som färgämne för biologisk a preparat.
Andra exempel på ämnen med dikromatism är bromfenolblått, klorofyll a, klorofyll b och resazurin. Fenomenet dikromatism beror ...