Brochothrix är ett släkte av grampositiva, stavformade bakterier som förekommer naturligt i bland annat jord, vatten och djursammanhang. En speciell art inom släktet, Brochothrix thermosphacta, är vanlig i förvaringsmiljöer för livsmedel och kan orsaka förruttnelse av kött- och fiskprodukter. Denna bakterie producerar ofta en lukt som påminner om äpple eller jordgubbar, vilket kan användas som indikator på dess närvaro.
Alla typer av behållare, emballage och förpackningsmaterial för livsmedelsråvaror, produkter och drycker, avsedda för såväl transport och lagring som beredning och tillagning, t ex i mikrovågsugn, och som ej kan betraktas som köksredskap.
Bacillales är en ordning av grampositiva, aeroba eller fakultativt anaeroba stavformade bakterier som vanligtvis har en rundad eller cylindrisk spor i slutet av cellen. Dessa bakterier tillhör klassen Bacilli och är kända för sin förmåga att bilda hårda, torktåliga endosporer under dåliga växtförhållanden, vilket gör dem mycket motståndskraftiga mot extrema temperaturer, UV-strålning och desinfektionsmedel. Bacillales inkluderar många patogena arter som orsakar sjukdom hos både människor och djur, såsom Bacillus anthracis (orsakar lungsot), Bacillus cereus (orsakar matförgiftning) och Listeria monocytogenes (orsakar listerios).

'Brochothrix' är ett släkte av grampositiva bakterier som tillhör familjen Listeriaceae. Den mest förekommande arten inom släktet är Brochothrix thermosphacta, som är en vanlig förekomst i kött- och fiskprodukter. Dessa bakterier kan orsaka förruttnelse av livsmedel och producera en obehaglig lukt på grund av de kemiska föreningar de bildar. B. thermosphacta är också känd för att vara termotolerant, vilket betyder att den kan växa vid relativt låga temperaturer, och kan överleva under dåliga närings- och syreförhållanden.

En livsmedelsförpackning är en behållare eller omslutning som används för att skydda, transportera och sälja livsmedel. Det kan vara tillverkade av ett varierat materialspecrum, inklusive papper, plast, glas och metall. Livsmedelsförpackningar måste vara konstruerade på ett sätt som skyddar livsmedlet från kontamination, skador och förändringar i kvalitet under lagring och transport. De måste också vara etiketterade med information om innehåll, näringsinnehåll och användningsinstruktioner enligt lokala lagar och regler.

Bacillales er en ordning av grampositive, aerobe eller fakultativt anaerobe stavformede bakterier i klassen Bacilli. Disse bakteriene har ofte endotoxiner og kan danne sporer som er resistent mot varme, tørke og desinfektionsmiddel. Et velkjent eksempel på en bakterie i denne ordningen er Bacillus anthracis, som forårsaker sykdommen Anthrax.

Exempel på släkten i denna familj är Brochothrix och Listeria. Denna bakterie- eller bakteriologi-relaterade artikel saknar ...
Exempel på släkten i denna familj är Brochothrix och Listeria. Denna bakterie- eller bakteriologi-relaterade artikel saknar ...