"Brachyspira hyodysenteriae" är en bakterie som orsakar grisars tjocktarmstularartförgåvor, även känd som dysenteri. Detta leder till att djuret får diarré, blodig avföring och minskad viktgain. Bakterien lever och förökar sig i tjocktarmen och sprids vanligtvis via direkt kontakt mellan djuren eller via förorenat vatten eller mat.
Brachyspira är ett släkte av bakterier som tillhör familjen Brachyspiraceae och orsakar enteritis (tarminflammation) hos grisar, framför allt svinbronkit (lädersjuka). Bakterien lever i tarmsystemet och kan orsaka diarré, viktminskning och ökad mortalitet. Brachyspira-infektioner är en vanlig orsak till ekonomiska förluster inom grisproduktionen globalt.
Spirochaetales-infektioner är infektioner orsakade av bakterier som tillhör ordningen Spirochaetales, inklusive kända patogener som Borrelia, Treponema och Leptospira. Dessa spiralformade bakterier kan orsaka en rad sjukdomar, från milda hudinfektioner till allvarliga systemiska infektioner som Lyme-borrelios, syfilis och leptospiros. Symtomen varierar beroende på art och kan omfatta hudutslag, feber, muskelsmärta, inflammation i lederna och neurologiska symptom. Behandling sker vanligtvis med antibiotika.
Spirochaetales är en ordning av spiralformade, gramnegativa bakterier som inkluderar flera sjukdomsalstrande arter, såsom Borrelia burgdorferi (orsakar Lymeborrelios) och Treponema pallidum (orsakar Syfilis). Dessa bakterier är kända för sin förmåga att röra sig genom glidande rörelser längs med sina flageller, som är inbäddade i deras cellmembran. De kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och djur om de infekterar kroppen.
Något av ett antal sjukdomstillstånd kännetecknade av inflammation i tarmarna, särskilt tjocktarmen, med medföljande buksmärta, tenesmer och täta, blodiga och slemmiga avföringar. Sjukdomen kan vara orsakad av irriterande kemiska ämnen, bakterier, protozoer eller parasitmaskar.
Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.
En Desulfovibrioinfektion är en infektion orsakad av bakteriesläktet Desulfovibrio, som normalt förekommer i våra tarmar men kan orsaka sjukdom om de överväxlar i antal eller försvagas barriärfunktionen hos tarmslemhinnan. Infektioner med Desulfovibrio har associerats med flera patologiska tillstånd, inklusive inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), irritabelt tarmsyndrom (IBS) och neuropsykiatriska störningar.
Treponema infection refers to an infectious condition caused by bacteria of the Treponema genus, including T. pallidum (causative agent of syphilis), T. pertenue (causative agent of yaws), and T. carateum (causative agent of pinta). These infections can lead to various symptoms depending on the specific species and stage of infection, ranging from skin lesions to severe organ damage if left untreated.
Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.
Ett släkte gramnegativa, obligat intracellulära bakterier som ger upphov till en fortskridande enterit hos djur, särskilt grisar, hjortar, hästar och kaniner.
Treponema är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Bakteriesläktet innehåller flera arter som kan orsaka sjukdomar hos människor, däribland syfilis (Treponema pallidum) och skorbut (Treponema denticola). Dessa bakterier är ofta svåra att kultivera i laboratorium och kan därför vara utmanande att diagnostisera.
Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).
Spirochaetaceae är en familj av spiralformade, gramnegativa bakterier som inkluderar ett antal patogena arter som orsakar sjukdomar hos människor och djur. Till exempel, *Treponema pallidum* är en art av Spirochaetaceae som orsakar syfilis hos människor. Andra exempel på patogena arter inom familjen är *Borrelia burgdorferi*, orsaken till Lyme-borreliosen, och *Leptospira interrogans*, orsaken till leptospiros.
Metyl-3-(kinoxalin-2-ylmetylen)-karbazat-1,4-dioxid. En antibakteriell förening som använts veterinärmedicinskt för behandling av dysenteri och enterit hos svin. Preparatet är cancerframkallande (Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12).
Spirochaeta är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som vanligtvis förekommer i sötvatten- och brackvattensmiljöer. Dessa bakterier är kända för sin långa, smala form och sin rörliga, snurrande rörelse, som orsakas av en unik flagell som sträcker sig över hela längden av deras yttre cellmembran. Spirochaeter är ofta svåra att kultivera i laboratoriemiljö och kan vara svåra att identifiera med traditionella bakteriologiska tekniker. Släktet innehåller ett fåtal arter, av vilka några har potential att orsaka sjukdomar hos människor och djur, till exempel Leptospira-arter som kan orsaka leptospiros eller Borrelia burgdorferi, orsaken till Lyme-borreliosen.
Sjukliga förändringar i någon del av tarmsystemet, från tolvfingertarmen till ändtarmen.
En blindtarm (cecum) är den del av tjocktarmen där den viker av från tunntarmen. Det är här den så kallade appendixen också finns. Blindtarmen har inga specifika funktioner annat än att vara en plats där bakterier kan bryta ned delar av maten innan den fortsätter in i tjocktarmen.

'Brachyspira hyodysenteriae' är en bakterie som orsakar grisars tjocktarmssjuka, även känd som dysenteri. Denna sjukdom karaktäriseras av svår diarré, vattniga fekalier och mag-tarmlidande hos drabbade djur. Bakterien lever i tjocktarmen och orsakar inflammation och skador på tarmens slemhinna, vilket leder till de symptom som observeras vid sjukdomen.

Det är viktigt att notera att 'Brachyspira hyodysenteriae' inte är den enda bakterien som kan orsaka tjocktarmssjuka hos grisar, och andra arter av Brachyspira-bakterier kan också vara involverade. Dessa andra arter kan dock orsaka mildare former av diarré och är inte alltid kopplade till dysenteri.

"Brachyspira" är ett släkte av bakterier som tillhör familjen Brachyspiraceae. Dessa bakterier är anaeroba och orsakar ofta enteriska infektioner hos såväl människor som djur, särskilt grisar. Några exempel på arter inom släktet "Brachyspira" är B. hyodysenteriae och B. pilosicoli, vilka båda kan orsaka diarré och andra tarmrelaterade symptom.

Spirochaetales är en ordning av spiralformade bakterier, inklusive flera arter som kan orsaka infektionssjukdomar hos människor. Följande är några exempel på Spirochaetales-infektioner:

1. Lyme borreliose: Orsakas av Borrelia burgdorferi och överförs vanligtvis genom bett från smittade fästingar. Symptomen kan inkludera feber, röda, inflammerade hudutslag, trötthet, ledvärk och neurologiska symptom.

2. Syfilis: Orsakas av Treponema pallidum och överförs vanligtvis genom sexuell kontakt. Syfilis har fyra stadier: primär, sekundär, latent och terciär. Symptomen varierar beroende på stadium, men kan inkludera hudutslag, sår, svullnad, feber, trötthet, ledvärk och neurologiska symptom.

3. Leptospiros: Orsakas av Leptospira-bakterier och överförs vanligtvis genom kontakt med urin från smittade djur, som råttor, kor och hundar. Symptomen kan vara milda eller kraftiga och inkluderar feber, bölder, muskelvärk, huvudvärk, missmod och trötthet. I vissa fall kan leptospiros leda till allvarliga komplikationer, såsom njursvikt och lunginflammation.

4. Pinta: Orsakas av Treponema carateum och förekommer främst i Central- och Sydamerika. Den överförs vanligtvis genom sexuell kontakt eller direktkontakt med sår hos en smittad person. Symptomen inkluderar röda, klådiga utslag, vilka kan leda till ärrbildning och permanent missfärgning av huden.

5. Framburnt sjukdom: Orsakas av Mycobacterium ulcerans och förekommer främst i tropiska och subtropiska regioner, som Västafrika, Sydostasien och Latinamerika. Den överförs vanligtvis genom kontakt med smittat vatten eller infekterade djur, såsom groddjur och fladdermöss. Symptomen inkluderar små sår som kan växa till större ulcerationer, vilka kan leda till ärrbildning och permanent missfärgning av huden.

Spirochaetales er en ordre i rækken Spirochaetes, der består af spiralformede bakterier. Disse bakterier har en unik, fleksibel cellevæg, som gør dem i stand til at bevæge sig ved at vride sig frem og tilbage, hvilket giver dem deres karakteristiske slange-lignende bevægelser. Spirochaetales inkluderer en række genera, herunder Borrelia, Treponema, Leptospira og andre. Nogle arter i denne ordre er kendt for at forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, herunder Lyme-sygdom (fremkaldt af Borrelia burgdorferi) og syfilis (fremkaldt af Treponema pallidum).

Dysenteri är en akut infektionssjukdom som orsakas av bakterier eller amöbor och karaktäriseras av inflammation i tjocktarmen, vilket leder till att den drabbade får blodiga, småkorniga diarréer och mag-tarmsymtom. De vanligaste orsakerna till dysenteri är bakterierna Shigella och Salmonella, men även amöban Entamoeba histolytica kan vara orsaken. Sjukdomen sprids ofta via kontaminerad mat eller vatten och drabbar främst barn i utvecklingsländer med bristfällig sanitet och hygien. Behandlingen av dysenteri består vanligen av antibiotika för att döda bakterierna och återhämtning av vätske- och näringsbristen.

"Svinsjukdomar" refererer til en række forskellige sygdomme, der kan inficere svin. Disse sygdomme kan være bakterielle, virale, parasitære eller fungiske og kan have en varierende grad af patogenitet og overførselsemuligheder. Nogle almindelige typer af svinsjukdomme omfatter:

1. Klassisk Svinepest (CSF): En virussygdom som kan føre til høj dødelighed blandt svin.
2. Pestivirus-infektioner, herunder Diarrhoe virus hos svin (SVV) og Porcine Circovirus type 2 (PCV2): Disse virale sygdomme kan føre til diarré, vægt tab og øget dødelighed.
3. Streptococcus suis-infektioner: En bakteriel infektion som kan forårsage sepsis, meningitis og andre alvorlige sygdomme hos svin.
4. Mycoplasma hyopneumoniae-infektioner: En bakteriel sygdom som kan føre til lungesygdomme og vægt tab hos svin.
5. Salmonella-infektioner: Bakterielle infektioner som kan overføres til mennesker og forårsage alvorlige sygdomme.
6. Parasitiske infektioner, herunder Ascaris suum (svineorm) og Trichuris suis-infektioner: Disse parasitiske infektioner kan forårsage diarré, vægt tab og andre tegn på sygdom hos svin.
7. Diverse svampeinfektioner, herunder Aspergillus-infektioner og Mucormykose: Disse infektioner kan forårsage lunge- og andre organinfektioner hos svin.

Desulfovibrio-infektion är en infektion orsakad av grampositiva, anaeroba bakterier av släktet Desulfovibrio. Dessa bakterier förekommer naturligt i våra tarmar och lever av att bryta ned svavelhaltiga aminosyror. I de flesta fall är infektionerna asymptomatiska, men i sällsynta fall kan de orsaka allvarliga infektioner, framförallt hos personer med nedsatt immunförsvar eller vid kirurgiska ingrepp i tarmarna. Symptomen på en Desulfovibrio-infektion kan variera beroende på vilken del av kroppen som är infekterad, men kan inkludera diarré, buksmärtor, feber och sepsis. Diagnosen ställs vanligen genom att odla bakterierna från blod- eller tarmprover, och behandlingen består av antibiotika som är verksamma mot anaeroba bakterier.

En Treponemainfektion är en infektion orsakad av bakterien *Treponema pallidum*. Det finns olika sjukdomar som orsakas av denna bakterie, däribland syfilis hos människor och diftteri hos hundar. Syfilis är en sexuellt överförbar infektion (STI) som kan ge upphov till allvarliga komplikationer om den inte behandlas korrekt. Symptomen på syfilis varierar beroende på stadiet av sjukdomen och kan inkludera hudutslag, sår, feber, trötthet och obehag i kroppen. Diftteri orsakas av en speciell typ av Treponema-bakterie och drabbar främst hundar, men kan även förekomma hos människor i sällsynta fall. Symptomen på diftteri inkluderar svullnad i halsen, feber och andningssvårigheter.

En bakteriell infektion, gramnegativ, är en infektion orsakad av grampositiva bakterier. Gramnegativa bakterier är en grupp av bakterier som inte tar upp färg vid ett speciellt färgningssteg, känt som Gram-färgning. Detta skiljer dem från grampositiva bakterier, som har en cellvägg som innehåller peptidoglykan och tar upp färgen vid Gram-färgningen.

Gramnegativa bakterier inkluderar många olika arter, däribland Escherichia coli (E. coli), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae och Salmonella enterica. Dessa bakterier kan orsaka en rad olika infektioner, inklusive luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, blodförgiftning (sepsis) och mag-tarminfektioner. Symptomen på en gramnegativ bakterieinfektion kan variera beroende på vilken del av kroppen som är infekterad, men kan inkludera feber, trötthet, muskelvärk, hosta, andningssvårigheter och smärta i urinen.

Behandlingen av en gramnegativ bakterieinfektion består vanligen av antibiotika. Det är viktigt att snabbt identifiera vilken art av bakterie som orsakar infektionen, för att kunna välja rätt typ av antibiotika. Många gramnegativa bakterier har dock blivit resistenta mot vanliga antibiotika, så det kan vara svårt att behandla en infektion orsakad av en sådan bakterie. I sådana fall kan läkare välja att använda sig av starkare antibiotika eller kombinationer av olika typer av antibiotika för att bekämpa infektionen.

'Treponema' är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Dessa bakterier är små och rörliga med en flexibel cellstruktur och har en unik, dubbel membranstruktur under sin cellvägg.

Treponema-bakterier inkluderar flera patogena arter som orsakar olika sjukdomar hos människor. Två exempel är:

1. Treponema pallidum: Denna art orsakar syfilis, en sexuellt överförbar infektion (STI) som kan leda till allvarliga komplikationer om den inte behandlas korrekt. Syfilis har fyra olika stadier och kan vara asymptomatisk under lång tid.
2. Treponema denticola: Denna art är en del av den normala munfloran hos människor, men kan orsaka parodontit (tandköttsinflammation) och andra orala infektioner om den överväxlar.

Det är viktigt att notera att det finns också icke-patogena Treponema-arter som lever i naturen och inte orsakar sjukdom hos människor eller djur.

'Svin' er ikke en medisinsk term. I medisinsk sammenhengg brukes ordet oftest for å referere til svinfluensa, som er en type influensavirus som normalt infekterer svin, men som kan overføres til andre dyr og mennesker. Svininfluenza-viruset deles vanligvis ikke mellom mennesker, men det kan skje under specielle omstendigheter, som f.eks. når en person kommer i nær kontakt med infisjonspersoner eller smittebærende svin.

Spirochaetaceae är en familj av spiralformade, gramnegativa bakterier som tillhör ordningen Spirochaetales. Dessa bakterier har unika flageller, called axial filaments, som är placerade under cellmembranet och löper längs hela kroppsvikten, vilket gör att de kan röra sig genom glidande förflyttning. Spirochaetaceae innefattar flera patogena arter som orsakar sjukdomar hos människor och djur, till exempel Borrelia burgdorferi, som orsakar Lymes sjukdom, och Treponema pallidum, som orsakar syfilis.

Carbadox är ett veterinärmedicinskt preparat som tillhör gruppen syntetiska antibiotika och antiprotozoika. Det används främst som tillskott i djurfoder för grisar, för att behandla och förebygga mag-tarmsjukdomar orsakade av bakterier och protozoer. Carbadox har också visat sig ha effekt mot vissa parasitiska infektioner hos fiskyngel. Preparatet fungerar genom att störa bakteriens proteinsyntes, vilket dödar eller hämmar tillväxten hos de målade mikroorganismerna.

Det är viktigt att notera att användning av carbadox och andra liknande veterinärmediciner i djurfoder är kontroversiellt, på grund av oro över möjliga negativa hälso- och miljöeffekter. I vissa länder har preparatet förbjudits eller begränsats på grund av dess potentiala risker för människor och djur.

'Spirochaeta' är ett släkte av spiralformade bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Dessa bakterier är kännetecknande genom sin långsmala, spiralformade morfologi och sin rörliga, undulanta (vågrörelse) eller snurrande rörelse. De flesta arterna av Spirochaeta lever i anaeroba eller mikroaerofila miljöer, vilket betyder att de trivs bäst i syrefria eller syrgasfattiga förhållanden.

Spirochaeter är ofta kopplade till olika sjukdomar hos människor och djur. Till exempel orsakas Lymes sjukdom av en spirochaet, *Borrelia burgdorferi*, som överförs via fästingbett. En annan välkänd spirochaet är *Treponema pallidum*, som orsakar syfilis hos människor.

Det är viktigt att notera att inte alla Spirochaeta-arter är skadliga för människor eller djur, och många lever fredligt i olika miljöer som jord, sötvatten och marina ekosystem.

'Tarmsjukdomar' är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd och sjukdomar som drabbar tarmarna, det vill säga den del av matspjälkningssystemet där näringsabsorptionen sker. Tarmarna kan delas in i två huvudgrupper: tunntarm och tjocktarm.

Tarmsjukdomar kan vara kroniska eller akuta, med olika orsaker och symtom beroende på vilken del av tarmen som är drabbad. Några exempel på tarmsjukdomar inkluderar:

1. Irritabelt colon (IBS): En funktionell tarmsjukdom som orsakas av störningar i tarmfunktionen utan synliga strukturella skador. Symptomen kan vara smärta, värk eller obehag i magen, förstoppning, diarré eller både och, flatulens och buksvullnad.

2. Crohns sjukdom: En kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som kan drabba vilken del av tarmen som helst, men ofta påtar sig i tunntarmen eller ileum (den sista delen av tunntarmen). Symptomen kan vara diarré, buksmärtor, trötthet, viktminskning och blod i avföringen.

3. Ulcerös kolit: En kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tjocktarmen (colon) och endast sällan tunntarmen. Symptomen kan vara diarré, blodig avföring, buksmärtor, trötthet och viktminskning.

4. Tjocktarmsinflammation (divertikulit): En akut tarmsjukdom som orsakas av inflammation i tjocktarmens divertiklar (små utbuktningar i tjocktarmens vägg). Symptomen kan vara plötsliga, starka buksmärtor, förstoppning, feber och blodig eller vattnig avföring.

5. Tjocktarmsförträngning (kolonstenos): En kronisk tarmsjukdom som orsakas av en förträngning i tjocktarmen, vilket gör att avföringen har svårt att passera. Symptomen kan vara buksmärtor, trötthet, viktminskning och förstoppning.

6. Tarmcancer: En allvarlig tarmsjukdom som orsakas av oregelbunden celldelning i tarmvävnaden. Symptomen kan vara blod i avföringen, trötthet, buksmärtor, förstoppning och viktminskning.

Det är viktigt att söka läkarvård om man upplever några av dessa symtom eller har andra oroande symptom från mag-tarmkanalen.

'Blindtarm' er en medisinsk betegnelse for den del af tyktarmen som ligger closest to tarmens begyndelse. Den kaldes også caecum. Blindtarmen har form som et slyngeformet, blindt sidesving og er forbundet til det øvrige tyktarms system via en smal passage kaldet ileocecal valv (Bauhins klap).

Blindtarmen har en gennemsnitlig længde på cirka 3-4 centimeter og er beliggende i den nedre del af mavesystemet, hvor den hjælper med at absorbere vand og elektrolytter fra afføringen. I blindtarmen findes også en stor mængde bakterier, der spiller en vigtig rolle i fordøjelsen af visse kostkomponenter, herunder komplekse kulhydrater og proteiner.

Visse sygdomme kan ramme blindtarmen, herunder blindtarmsbetændelse (appendicitis), hvor der dannes et inflammatorisk respons i blindtarmens slimhinde, ofte som følge af en forsnævring eller obstruktion af blindtarmens lysning. Andre sygdomme omfatter blindtarmscancer (appendiceal cancer) og blindtarmsulvus (appendiceal diverticulitis).

Validation of an antimicrobial susceptibility testing protocol for Brachyspira hyodysenteriae and Brachyspira pilosicoli in an ...
Gnagare kan exempelvis bära på dysenteribakterien, Brachyspira hyodysenteriae och släktingen B. pilosicoli. Vi ser just nu ... olika typer av Brachyspira och tarmbakterien Lawsonia som kan ge likartade symptom som Brachyspira. Ett annat exempel är ...
Brachyspira hyodysenteriae. *Dualistisk ontologi. *Sebastian ingrosso height. *Svensk påsklunch. *Gunnar nordström adam ...
brachyspira hyodysenteriae. *axIoD. *XPOi. *ziWJ. *kVyv. *su. *gjn. Kläder och saker värderade över 50 SEK. Så länge det är ...