I en enskild mening kan "bornaner" definieras som en grupp organiska föreningar som innehåller en bornylgrupp, C~5~H~9~, som är en cyklisk kolvätegrupp bestående av ett sexmedlemmat ringstruktur med fem kolatomer och en metylgrupp. Bornaner har flera medicinska tillämpningar, framför allt inom området för smärtbehandling där de förekommer som aktiva ingredienser i vissa läkemedel, exempelvis i den grupp av icke-steroida antiinflammatoriska preparat (NSAID) som kallas bornylacetater. Dessa föreningar har potentialen att verka smärtstillande, antiinflammatoriskt och antipyretiskt (febernedsättande).

Bornane är en organisk förening som tillhör kolvätenas grupp terpener. Det är en cyklisk, tricyklisk kolvätemolekyl med formeln C10H18. Bornan finns naturligt i vissa eteriska oljor och har en campforliknande lukt.

I medicinsk kontext kan bornaner användas som en beteckning på en grupp av läkemedel som har en bornanstruktur. Dessa läkemedel har varierande farmakologiska egenskaper och användningsområden, men de flesta av dem har antiinflammatoriska, muskelrelaxerande eller smärtstillande effekter. Exempel på bornander inkluderar borneol, isobornyl acetat och kamfor.