Medfödd utåtvändning av urinblåsan. Frånvaro av nedre bukväggen och främre urinblåseväggen gör att den bakre urinblåseväggen vänder utåt. Syn. exstrophia vesicae; ectopia vesicae.
Medfödd missbildning av urinröret, så att det är öppet uppåt.
Kroppens muskler, ben och brosk.
I en enda mening: 'Bäcken' (latin: pelvis) är en bensköld-liknande struktur bestående av tre ben, sakrum och de två sidobenen, som skyddar bukhålan och underlivet samt bildar en fästpunkt för muskler och ligament som möjliggör rörelser i kroppen.
'Urinvägskirurgiska tekniker' refererar till de metoder och procedurer som används under kirurgiska ingrepp för att behandla sjukdomar eller skador relaterade till urinvägar, såsom nedre urinledaren, urinblåsan och könsorganen. Dessa tekniker kan inkludera öppen kirurgi, laparoskopisk kirurgi eller endoskopiska procedurer som använder sig av specialdesignade instrument för att diagnostisera och behandla urinvägsrelaterade tillstånd.
Osteotomi är ett medicinskt begrepp som refererar till en kirurgisk procedur där man skär eller delar benet i ett specifikt segment, för att korrigera en deformitet eller avvika benets axel. Detta kan användas för att rätta till exempelvis knä- eller höftledsdysfunktioner, skulptera benens form eller behandla ledsmärtor orsakade av abnorma belastningar på leden. Osteotomi kan också användas i kombination med andra operationer, såsom för att fästa en ledprotes.
Tarmens slutkammare, i vilken även finns mynningar från njurarna och könsorganen, hos fåglar, kräldjur, groddjur, kloakdjur och många fiskarter. Den finns också som en fylogenetiskt betingad embryostruktur hos däggdjur.
"Urinblåsa" refererar till den abnorma samlandet och ackumuleringen av urin i blåsan som orsakas av någon form av obstruktion eller sängvilsanslutning i urinvägarna, vilket förhindrar normal urinavskiljning.
The clitoris is a sensitive sexual organ present in female mammals, including humans. It is primarily responsible for female sexual pleasure and orgasm. The clitoris is located at the front of the vulva, where the labia minora (inner vaginal lips) meet. It consists of two parts: the visible part, called the glans or the tip of the clitoris, which is a small knob-like structure, and the hidden part, called the body and shaft of the clitoris, which extends downwards and back towards the pubic bone. The clitoris contains thousands of nerve endings, making it highly sensitive to touch and stimulation. Its main function is to provide sexual pleasure, although it also plays a role in urinary continence and reproduction.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
En missbildning hos män, där urinröret mynnar ut på undersidan av penis eller i perineum.
En medicinsk definition av "urinrör" (urethra) är ett rörformigt organ som transporterar urinen från urinarys blåsa (urinblåsan) till yttre könsorganen, där den utsöndras från kroppen.
"Vaginismus är en medicinsk term som beschriver en sjuklig, oavsiktlig och outlösbar kontraktion av musklerna runt vaginala ingången hos en kvinna, vilket orsakar smärta eller förhindrar penetration under sexuell aktivitet eller andra medicinska undersökningar."

'Blåsexstrofi' er en betegnelse for et medicinsk tilstand hos mænd, der kendetegnes ved en vanskelighet eller udeblivelse af evnen til at få en erektion (erektile dysfunktion). Ordet 'blåsex' refererer til den blå farve, som kan ses under huden på penis, når der opstår en erektion. Dette skyldes, at blodet fylder de to cylindriske kamre (corpora cavernosa), der gør penis stift.

Strofi betyder 'forstyrrelse' eller 'lidelse', og dermed betyder 'blåsexstrofi' en forstyrrelse i den blå farve, som normalt ses under huden på penis under en erektion. Denne tilstand kan være permanent eller midlertidig, og den kan skyldes forskellige årsager, herunder fysiske skader, sygdomme, medicinering eller psykiske faktorer som stress, angst eller depression.

Det er vigtigt at bemærke, at 'blåsexstrofi' ikke er en officiel medicinsk diagnose, men snarere et slangudtryk for erektile dysfunktion. Hvis du oplever vanskeligheder med at opnå eller opretholde en erektion, bør du søge professionel medicinsk vejledning og behandling. Der findes effektive behandlingsmuligheder for denne tilstand, herunder medicin, mekaniske hjælpemidler og kirurgiske indgreb.

Epispadias är ett ovanligt birthdefekt där urinröret öppnar sig på ovansidan av penis istället för slutet på den undersidans. Det kan vara associerat med andra urinvägsanormaliteter och i vissa fall kan det även förekomma med en kombination av antingen extrofeti eller kloakextrofiti. Epispadias behandlas vanligtvis chirurgiskt under barndomen för att återställa normal urinrörelse och kosmetisk skada.

Medicinskt kan muskuloskeletala systemet definieras som det sammanhang där skelettet, musklerna och de kopplande bindvävsskalarna (senor, ligamenter och brosk) interagerar för att producera rörelse och stödja kroppen. Detta system innefattar alla ben, lederna, muskler, senor, ligamenter, brosk och annan bindväv i kroppen.

Musklerna i muskuloskeletala systemet arbetar tillsammans med skelettet för att producera rörelse. Varje gång en muskel kontraheras (kontrollerat förkortas) drar den på ett ben eller annat struktur som är fäst vid muskeln, vilket orsakar rörelse i kroppen. Lederna, som är de flexibla förbindelserna mellan benen, tillåter också rörelse och ger kroppen flexibilitet.

Det muskuloskeletala systemet är viktigt för att underhålla strukturellt stöd för kroppen, att möjliggöra rörelse och att skydda de inre organen. Problem med det muskuloskeletala systemet kan orsaka smärta, svårigheter med rörelse och andra funktionsnedsättningar.

"Bäcken" är ett medicinskt begrepp som refererar till den del av skelettet som utgör den bakre, nedre delen av kroppen och bildar en ringformad struktur. Bäckenet består av fyra ben, två sidoben (ilia, ischium) och ett blygdben (pubis) på varje sida som är sammanvuxna med varandra i det främre, nedre hörnet (symfysen).

Bäckenet har flera viktiga funktioner, bland annat att bilda en kraftig struktur för att skydda de inre organen och som en fästanordning för muskler och ligament. Det är också den del av kroppen där benen är fogade till resten av kroppen och möjliggör rörelser som gång, spring, sitt och stå.

Bäckenet är också viktigt för kvinnors fortplantning, eftersom det bildar en passageväg för fosterutvecklingen under graviditeten och hjälper till att stödja livmodern och andra reproduktiva organ.

'Urinvägskirurgiska tekniker' refererar till de olika metoderna och procedurerna som används under kirurgiska ingrepp i urintransportsystemet, inklusive urinblåsan, urinledarna och njurarna. Detta kan omfatta öppen kirurgi, laparoskopisk kirurgi eller endoskopisk kirurgi med hjälp av specialdesignade instrument som cystoskop, ureteroskop och nefroskop.

Exempel på urinvägskirurgiska tekniker inkluderar:

* TSLH (Transurethral resection of the prostate) - en operation där man tar bort delar av prostata genom urinröret.
* URS (Ureterorenoscopy) - en operation där man använder ett ureteroskop för att undersöka och behandla problem i urinvägarna, till exempel stenar eller tumörer i urinledaren eller njuren.
* PCNL (Percutaneous nephrolithotomy) - en operation där man använder ett nefroskop för att ta bort stora njurstenar genom en liten incision i sidan av buken.
* Cystectomi - en operation där man tar bort allt eller delar av urinblåsan, ofta på grund av cancer.
* Nephroureterektomi - en operation där man tar bort en njure och den tillhörande urinledaren på grund av cancer.

Dessa tekniker kan användas för att behandla en rad olika sjukdomar och skador i urinvägarna, inklusive cancer, infektion, stenar, cystor och trauma.

Osteotomi är ett medicinskt begrepp som refererar till den kirurgiska proceduren där man skär benet i ett specifikt ställe för att korrigera en deformitet eller förändra benets axel. Detta kan användas för att rätta till exempelvis knä- eller höftdeformationer, återställa normal benlängd efter benfrakturer eller behandla artros. Osteotomin kan utföras med olika typer av kirurgiska verktyg, såsom sågar eller raspblad, och kan vara öppen eller minimalt invasiv beroende på operationsteknik. Efter operationen behöver benet ofta stabiliseras med exempelvis skruvar, plattor eller bandage för att underlätta läkningen och uppnå önskad korrektion.

'Kloak' är ett medicinskt termin som används för att beskriva en gemensam utgång för urinvägar, reproduktiv organ och analöppning hos vissa djur, till exempel hos crocodiler, ormar och fåglar. Det saknas i människan och andra däggdjur.

Urinblåsa (i medicinska sammanhang även känt som cystis) är ett tillstånd där urinen inte kan tömmas korrekt från urinblåsan, vilket leder till en ökning av trycket i blåsan och en utvidgning av den. Detta kan orsakas av olika faktorer, såsom infektion, obstruktion eller neurologiska skador. Symptomen på urinblåsa kan inkludera smärta, tryck i underlivet, trängtan att urinera ofta och inkontinens. I allvarliga fall kan urinblåsa leda till skada på njurarna eller andra komplikationer. Behandlingen beror på orsaken till tillståndet, men kan innefatta antibiotika, läkemedel som hjälper till att tömmas urinblåsan eller i vissa fall kirurgi.

Klitoris är en del av det kvinnliga könsorganet och består av ett erektilt vävnadsområde som innehåller mycket känsliga nerver. Den ligger främst under de yttre blygdläpparna (labia majora) och över den ingången till slidan. Klitoris har två ben (crura) som går längs sidorna av slidan och slutar i en större del, klitorishuvan (glans clitoridis), som är täckt av en rem av hud (preputium). Klitoris har en viktig roll för den sexuella upphetsningen och orgasmen hos kvinnor.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

Hypospadi är ett medfött förlängt urinrör hos pojkar och män, vilket öppnas någonstans på undersidan istället för i spetsen av penis. Detta kan vara från svagt formulerat till allvarligt, beroende på var urinröret öppnar sig. Hypospadi är en av de vanligaste birthdefekterna hos pojkar och beräknas drabba ungefär 1 av 200 pojkar. Vid allvarliga fall kan det även påverka penisformen och förmågan att urinera stående. Orsaken till hypospadi är inte fullständigt känd, men det anses vara relaterat till hormonella störningar under fostertiden. Behandling sker vanligtvis genom kirurgi under de första två levnadsåren.

'Urinrör' (eller 'urethra') är ett rör som transporterar urin från urinblåsan och ut genom kroppen. Hos män leder urinröret även urinen ifrån prostata, sammanflödet av körtlarna runt penisroten och sädesblåsorna. Urinrörets öppning kallas för meatus. Hos kvinnor är urinröret mycket kortare än hos män och sträcker sig från urinblåsan till yttre könsorganen.

I'm sorry for any confusion, but the term "female shame" or "kvinnlig blygd" in Swedish does not have a specific medical definition. Shame is an emotional response to negative self-evaluation or behavior, and it can affect anyone regardless of gender. If you are looking for information about shame related to female anatomy, sexual health, or menstruation, those topics might have specific medical terms associated with them. Could you please provide more context so I can give you a more accurate answer?

... genetik/centrum-for-sallsynta-diagnoser-solna/regionala-expertteam/blasexstrofi-och-epispadi/2-blasexstrofi-och-epispadi/. Läst ... "Blåsexstrofi och epispadi - Karolinska Universitetssjukhuset". www.karolinska.se. Arkiverad från originalet den 13 augusti 2017 ...
Blåsexstrofi är en medfödd missbildning av nedre delen av bukväggen, bäckenet, urinblåsan och urinröret som leder till att ... Barn med blåsexstrofi kan delta i lekar och idrottsaktiviteter som alla andra barn. Att få kontakt med andra som är födda med ... Ett foster med blåsexstrofi ger inte upphov till några specifika symtom hos den gravida kvinnan. Vid födseln syns det tydligt ... Barn med blåsexstrofi har högre risk för urinvägsinfektion efter den första operationen på grund av att de ofta har svårigheter ...
... genetik/centrum-for-sallsynta-diagnoser-solna/regionala-expertteam/blasexstrofi-och-epispadi/2-blasexstrofi-och-epispadi/. Läst ... "Blåsexstrofi och epispadi - Karolinska Universitetssjukhuset". www.karolinska.se. Arkiverad från originalet den 13 augusti 2017 ...
Blåsexstrofi och epispadi * ERN - Sällsynta medfödda urogenitala diagnoser * Missbildningar i nedre urinvägarna och ...
Samara Arkani, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet "Molekylära studier av blåsexstrofi och epispadi-komplexet". ...
Blåsexstrofi och epispadi *Om blåsexstrofi och epispadi. *Diagnostisering och undersökning av blåsexstrofi och epispadi ...
Blåsexstrofi Vårdprogram ( .pdf 171 kB). *Diafragmabråck (CDH) Vårdprogram ( .pdf 417 kB). *Esofagusatresi ( .pdf 254 kB) ...
Blåsexstrofi är en medfödd slutningsdefekt av bäckenet, nedre delen av bukväggen, urinblåsan och urinröret, som leder till att ...
Blåsexstrofi och epispadi * ERN - Sällsynta medfödda urogenitala diagnoser * Missbildningar i nedre urinvägarna och ...
Blåsexstrofi och epispadi *Om blåsexstrofi och epispadi. *Diagnostisering och undersökning av blåsexstrofi och epispadi ...
Blåsexstrofi och epispadi *Om blåsexstrofi och epispadi. *Diagnostisering och undersökning av blåsexstrofi och epispadi ...