En sällsynt, oftast godartad, äggstockstumör som tros härstamma från embryonala binjurerestceller. Den ger upphov till varierande grad av maskulinisering.
En grupp ärftliga rubbningar av binjurarnas steroidgenes, som varierar med kön, med den medfödda enzymdefektens svårighetsgrad och med debutålder. Den vanligaste formen, den viriliserande, beror på en 21-hydroxylasdefekt. Andra former är 11-hydroxylasdefekt, 17-hydroxylasdefekt, desmolasdefekt och 3-beta-hydroxysteroiddefekt.
En testikel tumör är en neoplasi som utvecklas i testikeln och kan vara maligna eller godartade, med olika histologiska typer och potential till spridning till andra kroppsdelar beroende på typen av tumör.

En binjureresttumör (craniopharyngioma) är en sällsynt typ av godartad (benign) hjärnvävstumör som utvecklas nära hypofysen och pituitärglandet i hjärnan. Tumören har sitt ursprung i rester av embryonal vävnad från binjurebråcket (craniopharyngeus) som inte fullständigt försvann under fostertiden.

Binjureresttumörer kan vara av två typer: adamantinomatös och papillär. Adamantinomatosa tumörer är vanligare och består av blandade celltyper, medan papillära tumörer har en mer enhetlig celltyp.

Dessa tumörer kan växa till storlekar mellan 1-4 cm i diameter och tenderar att vara kirurgiskt svåra att operera bort på grund av sin närhet till viktiga strukturer som hypofysen, pituitärglandet, synnerven (nervus opticus) och cirkulationssystemet.

Symptomen på en binjureresttumör kan variera beroende på dess storlek och placering men inkluderar ofta:

* Försämrad syn
* Hormonella rubbningar som leda till förändringar i vikt, trötthet, svaghet, håravfall och förändrade könshormonnivåer
* Huvudvärk
* Förhöjt tryck inne i skallen (intrakraniellt)
* Balans- och koordinationsproblem
* Förändringar i beteende eller personlighet

Behandlingen av binjureresttumörer består vanligtvis av kirurgi för att avlägsna så mycket av tumören som möjligt, följt av strålbehandling för att förstöra eventuella kvarstående cancerceller. I vissa fall kan strålbehandling vara den enda behandlingsmetoden om tumören inte kan opereras eller om patienten är för sjuk för operation.

'Medfödd binjurebarkshyperplasi' (BBH) är en ovanlig autosomal recessiv genetisk störning som orsakas av mutationer i genen POR. Detta leder till en överdriven produktion och nedsatt metabolism av steroidhormoner i binjurebarken, vilket kan resultera i en rad symtom som kan vara allvarliga och livshotande om de inte behandlas korrekt.

BBH kännetecknas av en ökad produktion av androgener (manliga könshormoner) och mineralokortikoider (hormoner som reglerar salt- och vattenbalansen i kroppen) från binjurebarken. Detta kan leda till symtom som precocious puberty (för tidig pubertet), akne, hirsutism (övervuxen hårväxt hos kvinnor), virilism (maskulinisering hos kvinnor), högt blodtryck och elektrolytbrist.

Diagnosen ställs vanligen genom en kombination av kliniska symtom, hormonella tester och genetisk analys. Behandlingen innefattar ofta mediciner som blockerar effekterna av överskottet av androgener och mineralokortikoider, samt en speciell diet för att hantera elektrolytbristen. I vissa fall kan kirurgi vara aktuellt för att korrigera anatomiska avvikelser i binjurebarken.

BBH är en allvarlig sjukdom som kan ha livslånga konsekvenser om den inte behandlas korrekt, men med rätt behandling och stöd från medicinsk personal och familj kan de flesta barn med BBH leva ett normalt liv.

Testikelcancer, eller testikeltumörer, definieras som onkologiska tillstånd där cancerceller bildas i vesikelcellerna i testikeln. Det kan vara flera olika typer av tumörer som kan drabba testikeln, men de två vanligaste typerna är seminom och nonseminom. Testikelcancer är relativt sällsynt, men den är en av de vanligaste cancerformerna hos män i åldersgruppen 15-35 år. Symptomen på testikelcancer kan inkludera en smärtlös knöl eller förstoring i testikeln, en känsla av tunghet i scrotum, smärta i magen eller bäckenet och ibland även blod i urinen eller sädesvätskan. Behandlingen för testikelcancer innefattar oftast kirurgi, strålbehandling och/eller cellgiftsbehandling beroende på typ av tumör och dess utbredning.

Binjureresttumör. * Binjurebarksadenom. * Adrenokortikalt karcinom. * Binjurebarkshyperfunktion. * Adrenogenitalt syndrom. * ...