"Bensodiazepiner" är ett samlingsnamn för en grupp av läkemedel som har en beruhigande, muskelavslappnande och skonsam verkan på centrala nervsystemet. De används vanligen för att behandla ångest, sömnsnöd, spasmer i skelettmuskulaturen och epilepsi. Bensodiazepiner fungerar genom att öka effekten av en signalsubstans, GABA (gamma-aminobutyriskyra syntetaser), i hjärnan som har en dämpande verkan på nervceller. Exempel på bensodiazepiner är diazepam, alprazolam och lorazepam. Långvarig användning av bensodiazepiner kan leda till beroende och abstinensbesvär vid avslutad behandling.

I'm sorry for the confusion, but "bensotiepiner" doesn't seem to be a recognized medical term in English or any other language I am familiar with. It is possible that there may be a spelling mistake or it could be a term specific to a certain language or dialect. Could you please provide more context or check the spelling? I would be happy to help further if I can.