Verkar avslappande på glatt muskulatur och blodtryckssänkande.

Benzothiadiaziner är en typ av läkemedel som tillhör gruppen tiazidliknande diuretika. De används vanligen för att behandla högt blodtryck och vattenansamling i kroppen orsakad av hjärtsvikt eller njursjukdomar.

Benzothiadiaziner fungerar genom att öka urinproduktionen (diuretisk effekt) och på så sätt hjälpa kroppen att lossa vatten och natrium. Detta kan hjälpa till att minska blodtrycket och reducera belastningen på hjärtat.

Exempel på benzothiadiaziner är bland andra:

* Hydroklorotiazid (HCTZ)
* Klorotiazid
* Polythiazid

Det är viktigt att notera att benzothiadiaziner kan ha biverkningar och ska endast användas under medicinsk kontroll.