Bensodiazepiner är en grupp av läkemedel som används för att behandla ångest, sömnsnår, muskelspasmer och epilepsi. De fungerar genom att påverka ett specifikt ämne i hjärnan, GABA (gamma-aminobutyriska syra), som har en lugnande och muskelavslappnande effekt. Exempel på bensodiazepiner inkluderar diazepam, alprazolam och lorazepam. Långvarig användning av bensodiazepiner kan leda till beroende och abstinensbesvär vid avslutad behandling.

Bensodiazepiner är en grupp av läkemedel som används för att behandla olika medicinska tillstånd, såsom oro, ångest, sömnsvårigheter, muskelspasmer och epilepsi. De verkar genom att påverka en specifik typ av receptor i hjärnan, benämnd GABA-A-receptorn, vilket leder till en dämpande effekt på centrala nervösa systemet.

Exempel på vanligt använda bensodiazepiner inkluderar diazepam (Valium), alprazolam (Xanax), clonazepam (Klonopin) och lorazepam (Ativan). Liksom med alla läkemedel kan bensodiazepiner ha biverkningar och risker, till exempel kan de orsaka sömnighet, minnesförlust, toleransutveckling och fysiskt beroende. Därför rekommenderas de vanligtvis endast för korttidserbjudande behandling och under ständig medicinsk övervakning.

... och rogivande läkemedelOxazepamGABA-modulatorerNitrazepamFlumazenilGABA-A-receptorerAzabicyclo CompoundsBensodiazepinoner ...