Steroidföreningar i vars ringsystem en eller fler kolatomer ersatts med kväveatomer.