I en enkel mening kan autovaccinering definieras som en immunologisk behandling där ett individuellt preparat tillverkas från patientens egna antigen (som kan vara bakterier, virus eller andra substance som utlöser en immunreaktion). Preparatet används sedan för att stimulera patientens immunsvar och hjälpa kroppen att bekämpa infektioner eller sjukdomar. Detta metod är inte vanligt förekommande inom den konventionella medicinen, men kan ibland användas inom alternativmedicin. Det är viktigt att notera att effekterna och säkerheten av autovaccinering inte är väl studerade och det rekommenderas att diskutera med en läkare innan man påbörjar någon typ av alternativbehandling.

"Autovaccination" är ett medicinskt begrepp som refererar till en process där ett individuellt vaccin prepareras baserat på en persons egna mikroorganismer eller vävnader. Detta görs vanligtvis genom att ta ett prov av ett sekret eller vävnad från den individen, isolera de specifika patogenerna eller antigener som man vill stimulera immunresponsen mot, och sedan administrera dem tillbaka till samma individ i en form som främjar en immunrespons.

Detta metod är inte vanligt förekommande inom den moderna medicinen, men kan användas i vissa specialfall, till exempel vid behandling av återkommande infektioner orsakade av samma bakteriestam. Det är viktigt att notera att autovaccination bör endast utföras under strikt medicinsk övervakning och efter en noggrann risk-betygsning, på grund av potentiala risker och komplikationer som kan uppstå.