Arvicolinae är en underfamilj inom den biologiska familjen Cricetidae, som primärt består av gnagare som lever i norra halvklotets högre breddgrader. Denna grupp innefattar arter som vanligtvis kallas sorkar, hamstrar och lämlar. Arvicolinae-medlemmar är kända för sin snabba reproduktion och deras betydelse i ekosystemen där de lever, eftersom de utgör en viktig föda för många andra djur. De flesta arterna inom denna underfamilj lever i underjordiska bon som de bygger själva och har en kort svans eller ingen alls.

Arvicolinae är en underfamilj inom den biologiska familjen Cricetidae, som består av små gnagare, såsom många sorters sorkar och lämmelar. Dessa djur kännetecknas vanligtvis av att de har kraftiga käkar, små ögon och öron samt en robust kroppsbyggnad. Arvicolinae-djuren är välkända för sin förmåga att gräva och borra i marken, där de ofta bygger komplexa tunnelsystem. Många av arterna lever också under vattenytan och har anpassat sig till ett liv som semiakvatiska djur. Exempel på släkten inom Arvicolinae är Microtus, Clethrionomys och Ondatra.

... (Synaptomys) är ett släkte i underfamiljen sorkar (Arvicolinae). Släktet bildas av två arter: Synaptomys cooperi ...
... (Lemmini) är en släktgrupp i underfamiljen sorkar (Arvicolinae). Gruppen bildas av släktena äkta lämlar (Lemmus), ... Mitochondrial phylogeny of Arvicolinae using comprehensive taxonomic sampling yields new insights. Biological Journal of the ...
Gnagare, framför allt sorkar av underfamiljen Arvicolinae, t.ex. bisam, långsvansad skogssork, vattensork och åkersork, men ...
... (Arvicolinae) är en underfamilj till familjen Cricetidae i ordningen gnagare. I underfamiljen finns cirka 150 arter. Det ...
... (Alticola) är ett släkte i underfamiljen sorkar (Arvicolinae) som förekommer i asiatiska bergstrakter. ...
... bildar tillsammans med sorkar (Arvicolinae) och hamstrar (Cricetinae) familjen hamsterartade gnagare ( ...
... (Ellobius) är ett släkte i underfamiljen sorkar (Arvicolinae) som förekommer i västra och centrala Asien. De ...
... (Neofiber alleni) är en gnagare i underfamiljen sorkar (Arvicolinae) och den enda arten i sitt släkte. Arten ...
... (Prometheomys schaposchnikowi) är en gnagare i underfamiljen sorkar (Arvicolinae) och den enda arten i sitt släkte ...
Sorkar (Arvicolinae) Hamstrar (Cricetinae) Neotominae Sigmodontinae Tylomyinae † Democricetodontinae De tre sistnämnda nu ...
https://www.researchgate.net/publication/258033312_Taxonomic_position_of_Eothenomys_wardi_Arvicolinae_Cricetidae_based_on_ ...
Tidigare räknades de som tribus till underfamiljen sorkar (Arvicolinae), men nyare undersökningar av Lawrence (1991) visade att ...
Arvicolinae) Långsvansad skogssork (Clethrionomys glareolus) Gråsiding (Clethrionomys rufocanus) Rödsork (Clethrionomys rutilus ...
Arvicolinae). In: Molecular Phylogenetics and Evolution. San Diego, nr.30, S:767-777. ISSN 1055-7903 M. Carleton, G. Musser, I ...
Arvicolinae) Dicrostonyx torquatus - Ryssland Ellobius talpinus - Kazakstan, Ryssland, Ukraina Stäpplämmel (Lagurus lagurus) - ...
Myrlämlar (Synaptomys) är ett släkte i underfamiljen sorkar (Arvicolinae). Släktet bildas av två arter: Synaptomys cooperi ...