Organisk arsenikförening som använts för bl a behandling av syfilis. Med arsfenamin introducerades den kemoterapeutiska behandlingsmetoden 1909.

Arsfenamin är ett organoarsenhaltigt läkemedel som under 1900-talets början användes brett i behandlingen av syfilis, en sexuellt överförbar infektion (STI) orsakad av bacterien Treponema pallidum. Arsfenamin är numera inte längre en förstahandsvald behandling för syfilis eftersom det har ersatts av effektivare och säkrare alternativ, såsom antibiotika som penicillin.

Arsfenamin verkar genom att störa bakteriens cellmembran och hämma dess förmåga att reproducera sig. Detta leder till dödandet av syfilisbakterierna och därmed en botad infektion. Emellertid kan arsfenamin orsaka allvarliga biverkningar, inklusive nervskador, och används därför inte ofta idag.

I medicinska kretsar kan arsfenamin även stavas som "arsfenamin".