3-(5,10,11,11a-tetrahydro-9,11-dihydroxi-8-metyl-5-oxo-1H-pyrrolo(2,1-c)(1,4)bensodiazepin-2-yl)-2-propenamid. Ett bredspektrumantibiotikum med antitumörverkan, isolerat från Streptomyces refuineus va r. thermotolerans. Preparatet har låg toxicitet, viss verkan mot Trichomonas och Entamoeba och hämmar RNA- och DNA-syntes. Det binder irreversibelt med DNA.
Bensodiazepiner är en grupp av läkemedel som används för att behandla ångest, sömnsnår, muskelspasmer och epilepsi. De fungerar genom att påverka ett specifikt ämne i hjärnan, GABA (gamma-aminobutyriska syra), som har en lugnande och muskelavslappnande effekt. Exempel på bensodiazepiner inkluderar diazepam, alprazolam och lorazepam. Långvarig användning av bensodiazepiner kan leda till beroende och abstinensbesvär vid avslutad behandling.

I'm sorry for any confusion, but "Antramycin" doesn't seem to be a recognized medical term or a specific medication in clinical use. It appears that "Antramycin" might be a misspelling of "Actinomycin," which is a type of antibiotic used in the treatment of certain types of cancer. If you have any more context or information, I'd be happy to help further!

Bensodiazepiner är en grupp av läkemedel som används för att behandla olika medicinska tillstånd, såsom oro, ångest, sömnsvårigheter, muskelspasmer och epilepsi. De verkar genom att påverka en specifik typ av receptor i hjärnan, benämnd GABA-A-receptorn, vilket leder till en dämpande effekt på centrala nervösa systemet.

Exempel på vanligt använda bensodiazepiner inkluderar diazepam (Valium), alprazolam (Xanax), clonazepam (Klonopin) och lorazepam (Ativan). Liksom med alla läkemedel kan bensodiazepiner ha biverkningar och risker, till exempel kan de orsaka sömnighet, minnesförlust, toleransutveckling och fysiskt beroende. Därför rekommenderas de vanligtvis endast för korttidserbjudande behandling och under ständig medicinsk övervakning.

BesofenonerGABA-A Receptor AntagonistsReceptbelagda läkemedelMeprobamatAntipsykosmedelGABA-medelFentiazinerAntramycin5-alfa- ...