5-(p-metoxyfenyl)-3H-1,2-ditiol-3-tion. Koleretikum som används för att lindra muntorrhet och förstoppning till följd av lugnande medel.
En grupp föreningar som är strukturellt besläktade med metoxybensen och innehåller den generella formeln R-C7H7O.
Kemiska ämnen som tillsätts livsmedel eller mediciner för att förbättra smaken.
Bockrot. Ett örtsläkte inom familjen flockblomstriga växter (Apiaceae/Umbelliferae). Arten anis (P. anisum) utnyttjas som krydda och som källa för anetol (anisolja).
A16AB06 Sacrosidas A16AB07 Alglucosidas alfa A16AB08 Galsulfas A16AB09 Idursulfas A16AX01 Tioktinsyra A16AX02 Anetoltrition ...