*Ambulansflyg

... är transporter av skadade och sjuka med en luftfarkost. För primärtransporter, till sjukhus från olycksplats eller hemmet eller annan plats där vårdbehövande finns, används normalt helikoptrar av olika storleksklass. För sekundärtransporter, det vill säga transporter av patienter som redan har kommit under vård och är medicinskt stabiliserade, i regel mellan sjukhus, används antingen helikopter eller ambulansflygplan beroende på transportavstånd, transporttider och andra omständigheter. För stora transportbehov, eller transport över långa avstånd, av svårt skadade vid till exempel krigshändelser, terroristdåd eller andra katastrofer, används specialiserade stora transportflygplan eller konverterade passagerarflygplan med intensivvårdskapacitet för flera patienter. Användning av flygande ambulanser utvecklades först inom militärväsendet. Inom detta, och ibland också civilt, används begreppet Medevac, vilket som militärt begrepp omfattar avtransport ...

*Ambulans

De flesta ambulansbilar kan ge en aktiv visuell varning med hjälp av blinkande ljus. Detta används för att väcka uppmärksamhet hos andra trafikanter när ambulansen kommer, eller för att varna trafikanter som närmar sig en ambulans som stannats i en farlig position på vägen. Färgen hos det blinkande ljuset kan variera mellan olika länder och ibland även mellan operatörer. Det finns flera tekniker som används för att uppnå den blinkande effekten. Några vanliga ljuskällor är blinkande lampor eller lysdioder (LED). Istället för att själva ljuskällan blinkar kan man använda en spegel som roterar kring ljuskällan. Många blixtljus ger starkare sken än glödljus och dioder. Ljuskällorna kan programmeras att blinka individuellt eller i grupp, och i vissa fall för att blinka med mönster (till exempel ett rinnande pilmönster som kan användas när ambulansen parkeras vid vägkanten). Glödljus och lysdioder kan också programmeras att ge konstant sken, utan att blinka. ...

*MC-ambulans

... är en tung motorcykel anpassad och ombyggd som fortskaffningsmedel för ambulanssjuksköterska i storstadsmiljö. I storstadsträngseln är motorcykelambulansen ett bra komplement till en ordinarie ambulans. Med en motorcykel kan man snabbt få fram en sjuksköterska till patienten, många gånger är tiden avgörande, speciellt vid hjärtstopp. MC-ambulansen är utrustad med defibrillator, syrgas, brandsläckare, läkemedel och fixationsutrustning. MC-ambulansen larmas alltid ihop med en ordinarie ambulans. Personalen som kör dessa motorcyklar är sjuksköterskor inom ambulanssjukvården som fått fördjupad körutbildning av trafikpolisens mc-enheter. Sedan 2008 finns två MC-ambulanser i Göteborg, som används vid evenemang som konserter, idrottsevenemang, tillställningar i staden när det blir mycket folk, cykellopp etc. Motorcyklarna används ca 25-35 gånger per år. ^ Avropsavtal 2005120-001 mellan Västra Götalandsregionen och Falck Ambulans ...

*Norrlandsflyg Ambulans

Det nuvarande Norrlandsflyg grundades år 1961 i Gällivare av Knut "Knutte" Hedström. Det hette först AB Fjällflyg, men när bröderna Granqvist i Kiruna kallade sitt bolag för Firma Fjällflyg[4] (numera Heli AB)[4][5] i slutet av 1960-talet, ändrade Hedström sitt bolagsnamn till Norrlandsflyg.[6] I början flög Hedström mest personer som behövde transportera sig i väglöst land. Allt fler ambulansuppdrag ledde dock till att företaget köpte in helikoptrar som lämpade sig bättre för dessa uppdrag än flygplan, och ambulansflyg med helikopter blev snart företagets huvudverksamhet.. På uppdrag av Sjöfartsverket svarade Norrlandsflyg för den svenska räddningshelikopterberedskapen inom sjöräddningen och flygräddningen och för ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götalandsregionen och Norrbottens län. Företagets bas var i Gällivare. Företaget hade helikoptrar placerade i Sundsvall, Norrtälje, Visby, Göteborg och Ronneby, samtliga avsedda för sjöräddning. ...

*Första hjälpen

... kan vara allt från att ta hand om småsår och skavsår men även direkt livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans. Första hjälpen skall inte blandas ihop med prehospital vård där det är sjukvårdspersonal som hjälper på olycksplatsen t.ex. ambulans. Första hjälpen är de åtgärder som allmänheten utför. Det kan till exempel vara att arbeta efter minnesregeln L-ABC vilket är en förkortning av den prioritetsordning som gäller vid en insats, Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt. Akutsjukvården använder sig av L-ABCDE. Vem som helst, envar, får lov att ge första hjälpen; den kan ges var och när som helst. Snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda livet eller förhindra att skadan eller sjukdomen förvärras hos en akut skadad eller insjuknad. (Säkerhetsguide för evenemang, Räddningsverket, 2008) Det skall finnas rutiner för första hjälpen och krisstöd på alla arbetsplatser, med vissa få undantag, enligt ...

*Järnvägsolyckan i Kerang

Cirka åtta sekunder[18][29] efter olyckan hade en privatperson ringt nödsamtal och ytterligare fyra privatpersoner ringde till alarmeringscentralen under de följande två minuterna[29]. Även fjärrtågklareraren ringde till alarmcentralen sedan lokföraren hade underrättat om olyckan.[29] Klockan 13.37 skickades en ambulans från Kerang, och denna kom till olycksplatsen cirka tre minuter senare.[30] Vid tiden ambulansen anlände hade ytterligare två passagerare mist livet.[31] Klockan 13.38 larmades ut den första polispatrullen till platsen från Kerang, och anlände cirka fyra minuter senare.[32] Ungefär samtidigt hade ett ambulansfordon från Cohuna, cirka 35 kilometer bort, larmats ut.[30] På grund av leran vid olycksplatsen, där en polisbil som försökte köra mot tåget hade fastnat[33], beslutades det att inte försöka köra ambulanser till tåget.[34] I samband med beslutet etablerades en samlingspunkt för skadade på vägen.[35]. Sexton minuter efter olyckan, klockan 13.50, ...

*Alkolås

... är en anordning i fordon som någon måste blåsa i innan ett fordon startas. Om mätaren ger utslag att den som blåser druckit mer alkohol än vad alkolåset är programmerat att acceptera, innebär det att fordonet inte kan startas. På så vis hoppas man minska antalet trafikolyckor där föraren är onykter. En alkobom är en vägbom som fungerar på motsvarande sätt, och används bland annat i hamnar. Det kampanjas bland annat av politiker i Japan, Kanada, Sverige och USA samt några andra länder om att göra alkolås obligatoriskt i alla bilar som säljs på privatmarknaden, och i en del av Sveriges kommuner är alkolås i dag (2007) ett krav i skolbussarna. Det har även talats om alkolås i ambulanser och brandbilar, men man har vissa betänksamheter mot det, inte främst på grund av hur funktionen är tänkt att fungera utan på grund av att inget system är ofelbart och ingen kedja starkare än dess svagaste länk. Om en ambulans eller brandbil på grund av ett strejkande ...

*Varningsljus

Spela upp media Spela upp media Varningsljus, ljusramp, saftblandare, groggblandare är en varningslampa som oftast sitter på taket på anläggningsmaskiner och utryckningsfordon. Användningen av dessa regleras enligt trafikförordningarna VVFS 1994:38 och VVFS 2003:22. De blinkande lamporna har ofta olika färg för olika syften. I Sverige används blåljus av utryckningsfordon (polis, ambulans och brandbil), medan röda ljus i andra länder är vanligt på bland annat ambulanser. Orange ljus är då allmänna varningsljus på motorfordon, och de används vid vägarbete, bärgning av fordon, på breda fordon eller vid fordonskontroll. På (svenska) bilar som blivit stående på vägen och som utgör en trafikfara används varningsblinkers (alla bilens körriktningsvisare blinkar samtidigt). Det finns ett flertal olika tekniker för att åstadkomma den blinkande effekten. Den vanligaste är att placera en halogenlampa i mitten och runt den ha en roterande spegel, reflektor eller ett ...

*Dispatch International

... är en islamfientlig webbtidning som ges ut på svenska, danska och engelska, samt en nedlagd tryckt svenskspråkig tidning. Webbtidningens chefredaktörer är Ingrid Carlqvist, ansvarig utgivare, och Lars Hedegaard, CEO. Enligt Carlqvist är tidningen islamkritisk och dess syfte är att skriva sanningen om det som mainstream-media inte skriver om. Dispatch International har nära band till den svenska islamfientliga föreningen Tryckfrihetssällskapet, och ett uttalat samarbete med Avpixlat. Den beskrivs av bland annat Expo som rasistisk och som en del av counterjihadrörelsen. Dispatch International grundades av den svenska journalisten Ingrid Carlqvist (ordförande för svenska Tryckfrihetssällskapet) och kanadensaren Bjorn Larsen, samt Lars Hedegaard (ordföranden för danska Trykkefrihedsselskabet). Tidningen lanserades med ett provnummer den 30 augusti 2012 och sedan 3 januari 2013 publicerades den i tryck med veckotidningar på svenska. Tidningen uppmärksammades i ...

*Tony Deogan

... , född 25 november 1975, död 2 augusti 2002 i Stockholm, blev Sveriges första dödsoffer för fotbollshuliganism. Han misshandlades på Hornsbruksgatan invid Högalidsparken på Södermalm av AIK-anhängare före matchen mot IFK Göteborg, vilken ägde rum på Råsunda den 29 juli 2002. Deogan fördes i ambulans till Södersjukhusets akutmottagning. Efter en första undersökning beslutades om omedelbar operation på Karolinska sjukhuset i Solna. Fyra dagar senare dödförklarades Deogan. Förundersökningen lades ned den 11 september 2003 av kammaråklagare Henrik Söderman på grund av att ingen ville vittna, vare sig supportrar från AIK eller IFK Göteborg. Deogan var medlem i IFK Göteborgs huliganfirma Wisemen. Tonys bror Tommy Deogan är känd föreläsare mot våld. ^ Nilsson, Kjell (28 juni 2008). "Youtube polisanmäls för bild på Tony Deogan". Dagens Nyheter. http://www.dn.se/sthlm/youtube-polisanmals-for-bild-pa-tony-deogan. Läst 3 maj 2009. Tony Deogan ...

*Diskoteksbranden i Göteborg

63 ungdomar dog och 214 skadades i branden.[64] Av de omkomna avled 60 på brandplatsen.[65] 150 ungdomar lades in på sjukhus och 74 av dem på intensivvårdsavdelningar.[64] På kvällen den 1 november hade samtliga dittills påträffade kroppar identifierats och de anhöriga underrättats.[66] Antalet avlidna fastställdes den 3 november efter att en kvinnas kropp påträffats i brandresterna.[67] Dödsorsaken konstaterades vara kolmonoxidförgiftning i samtliga fall.[68] Det angavs att brännskador också bidrog i vissa fall.[69] Även cyanidhalten[förtydliga] var i många fall tillräckligt hög för att leda till döden.[70] Andra sorters skador, såsom fallskador, betraktades inte som svåra nog för att ha utgjort någon bidragande dödsorsak.[69] Av denna anledning utfördes det inga obduktioner i syfte att fastställa dödsorsaken.[71] Några anhöriga riktade kritik mot polisen, som de ansåg tog för lång tid på sig med att identifiera och lämna ut de avlidnas kroppar.[72] ...

*28 februari

1986 - Då den svenske statsministern Olof Palme och hans hustru Lisbeth är på väg hem från biografen Grand i Stockholm blir de klockan 23.21 beskjutna i korsningen mellan Tunnelgatan och Sveavägen. Hon träffas i armen, medan han blir skjuten i ryggen och dör omedelbart, även om han dödförklaras först klockan 0.06, sedan han av tillkallad ambulans har förts till Sabbatsbergs sjukhus. Trots att Lisbeth Palme sedermera pekar ut Christer Pettersson som mördaren förblir mordet på statsministern olöst ...

*Gågata

Sedan 1970- och 1980-talen har flera tidigare trafikerade områden, som orsakat problem med avgaser och buller, spärrats av för privatbilism och gjorts om till bilfria zoner, vilket ses dels som en del av det miljöpolitiska arbetet, dels som en åtgärd för den allmänna trivseln, särskilt i turistorter dit det kommer många barnfamiljer eller pensionärer. Den första gågatan i Europa blev shoppinggatan Lijnbaan som invigdes 1953 i Rotterdam. ...
LIBRIS titelinformation: Corpus des trésors monétaires antiques de la France. 7, Auvergne / par Xavier Loriot et Bernard Rémy ; avec la collaboration de Fernand Malacher
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg och Linda Qviström. 34 sidor.. 2008:19. Omläggning av tegeltak på manbyggnad på Övernuttö 2:8. ...

VFR-forum.se • Visa tråd - Lite sol och värme.....VFR-forum.se • Visa tråd - Lite sol och värme.....

Because walking away in disgust beats riding away in an ambulance.. ===. KTM 990 SMR-12, Honda NX650 Dominator-88, Suzuki ... Yamaha XJ600 Diversion-92 Honda VFR 800FI-98 svart. se min hojstatus http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=13&t=5892. ... Because walking away in disgust beats riding away in an ambulance.. ===. KTM 990 SMR-12, Honda NX650 Dominator-88, Suzuki ... Yamaha XJ600 Diversion-92 Honda VFR 800FI-98 svart. se min hojstatus http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=13&t=5892. ...
more infohttp://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=14&p=96279