Amblycera: Ricinus bombycillae från sidensvans. Amblycera: Trinoton anserinum från knölsvan. Ischnocera: Strigiphilus-art från ...
Kvalstret Ricinus frenatus, av underordningen Amblycera, har hittats på den östra underarten R. r. japonensis i Japan och i ... Cohen, S; Greenwood, M T; Fowler, J A (January 1991). "The louse Trinoton anserinum (Amblycera: Phthiraptera), an intermediate ...