Ett släkte vrålapor av underfamiljen Alouattinae, familjen Cebidae, bestående av sex arter, alla hemmahörande i Central- och Sydamerikas skogar.
En familj av den Nya världens apor bestående av nio underfamiljer: Alouattinae (vrålapor), Aotinae (nattapor), Atelinae (spindelapor), Callicebinae (titiapor), Callimiconinae (Goeldimarmoseter), Callitrichinae (marmoseter), Cebinae (capuchinapor), Pitheciinae (sakiapor) och Saimirinae (ekorrapor). De lever i Syd- och Centralamerikas skogar, där de utgör den största apfamiljen.
Hyperplasi i läpparnas, tungans och, mindre ofta, kindernas, munbottnens och gommens slemhinnor, i form av mjuka, smärtfria, rundade, fastsittande blåsor, 1-4 mm i diameter. Tillståndet syns oftast hos barn eller ungdomar, är familjebundet, och kan vara från flera månader till år innan det ebbar ut. Man misstänker att ett virus är orsaken, främst humant papillomvirus.
Platyrrhini är en infraordning inom primatordningen som innefattar de nya världens brednäsor, vilket inkluderar kapuciner, uakarier, nattapor och spindelapor. Denna grupp kännetecknas av deras breda näsa med två separata näsborrar, till skillnad från de smala näsor med en enda, centralt placerad näsborre hos de gamla världens halvapa primater. Platyrrhini är endemisk för Central- och Sydamerika.
Sjukdomar hos Gamla världens och Nya världens apor. Hit räknas även sjukdomar hos babianer, men inte chimpanser, orangutanger eller gorillor (= sjukdomar hos människoapor).

"Alouatta" er en slags hardfolk (Primates) som inkluderer flere arter av aber kjent som howler monkeys eller scream monkeys. De lever i skogene i Central- og Sydamerika. De er kjente for deres unike, høye skrik som kan høres opp til 3 miles (5 km) borte. Howler monkeys har en unik halsstruktur som de bruker for å forsterke lydet i skrikene sine. De lever i grupper og er herbivore, med en diett som primært består av blade, frukt og bark.

Cebidae is a family of primates that includes capuchin monkeys, squirrel monkeys, and titi monkeys, among others. This family is native to Central and South America. Cebids are characterized by their small size, pointed faces, and distinctive nose patterns. They have a varied diet that includes fruits, nuts, seeds, insects, and occasionally small vertebrates. Some species of cebids are known for their intelligence and problem-solving abilities.

Here is a medical definition from Stedman's Medical Dictionary:

"Cebidae: A family of New World monkeys that includes capuchins, squirrel monkeys, and titis. They have a dental formula of 2.1.3.2/2.1.3.2 or 2.1.2.3/2.1.2.3, with the upper incisors small and sharply pointed, and the canines large and conical. The tail is often long and nonprehensile."

Fokal epitelhyperplasi är en medicinsk term som betecknar en ökad celltillväxt (hyperplasi) i det platta skiktet (epitelet) av huden eller slemhinnan. Detta kan ses som en lokaliserad, överdriven celldelning i ett specifikt område, ofta orsakat av irritation, inflammation eller trauma. Fokal epitelhyperplasi kan vara reversibel och återgå till normalt tillstånd när orsaken behandlas. Det är värt att notera att detta är en bred term och kan ha olika betydelser beroende på kontexten. I vissa fall kan fokal epitelhyperplasi vara ett förstadium till onormal cellväxt eller cancer, men i sig självt är det inte en cancerform.

Platyrrhini är en taxonomisk grupp inom primatordningen som innefattar de nya världens brednäsor, vilket omfattar fem familjer: Cebidae (kapuciner och kringapor), Aotidae (nattapor), Pitheciidae (sakier, uakarier och titiapor) samt Atelidae (brachyurer, spindler, langhåriga marmosetter och lansbandsmakaker).

Denna grupp kännetecknas av deras breda näsborrar som sitter snett på ansiktet, till skillnad från de smala, nästan parallela näsborrarna hos de gamla världens apor och människan. Platyrrhiner lever i Central- och Sydamerika, och deras storlek varierar från de mycket små dvärgmakakerna till de större brachyurerna. De är allesammans trädlevande och har en rad anpassningar för att klättra i träden, såsom långa svansar som kan hjälpa dem att hålla balansen och greppa tag i grenar.

"Autoimmune diseases" är ett samlingsbegrepp för en grupp medicinska tillstånd där kroppens immunförsvar felaktigt angriper och skadar friska celler, vävnader eller organ i kroppen. Detta orsakas av att immunsystemet producerar autoantikroter som attackerar egna celler istället för främmande ämnen som virus eller bakterier.

Exempel på autoimmuna sjukdomar inkluderar reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus (SLE), multipel skleros (MS), Hashimotos thyroiditis, typ 1 diabetes och celiaki. Symptomen varierar beroende på vilken del av kroppen som drabbas, men kan inkludera inflammation, smärta, trötthet, svullnad och skada på de berörda organen. Behandlingen av autoimmuna sjukdomar består ofta av immunosuppressiva läkemedel som hjälper att minska aktiviteten i det överaktiva immunsvaret, samt symptomatisk behandling för att lindra smärta och andra symtom.

... är en däggdjursart som beskrevs av Elliot 1910. Alouatta sara ingår i släktet vrålapor och familjen Atelidae. ... a b c d] 2008 Alouatta sara Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012. ^ ... 1992) , Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2nd ed., 3rd printing ^ (2005) , website Alouatta ... Orrell T. (custodian), 2011-04-26 Wikimedia Commons har media som rör Alouatta sara. Bilder & media Wikispecies har information ...
... är en primat i släktet vrålapor som förekommer i Brasilien. Populationen infogades tidigare som synonym i ... Alouatta discolor hotas av skogsavverkningar samt av jakt för köttets skull. IUCN uppskattar att beståndet minskade med 30 ... För att nå mogna frukter utför Alouatta discolor vandringar. En flock med upp till 9 medlemmar består av en alfahanne, några ... ISBN 0-8018-8221-4 ^ [a b] Rowe & Myers, red (2016). "Alouatta discolor". All the World's Primates. Charlestown: Pogonias Press ...
... (tidigare Alouatta fusca) är en däggdjursart som först beskrevs av Alexander von Humboldt 1812. Alouatta ... Hos Alouatta guariba når hannar en kroppslängd (huvud och bål) av 50 till 60 cm och honor blir utan svans 44 till 54 cm långa. ... Alouatta guariba vistas främst i låglandet och den hittas även i låga bergstrakter. Habitatet utgörs av olika slags fuktiga ... A.B., Kierulff, M.C.M. & de Oliveira, M.M. 2008 Alouatta guariba Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version ...
Storleken anges ofta för alla vrålapor med rödaktig pälsfärg (inklusive Alouatta sara och Alouatta seniculus). De flesta hanar ... Alouatta macconnelli är en primat i släktet vrålapor som förekommer i nordöstra Sydamerika och på Trinidad. Arten liknar röd ... a b c d e] Boubli, J.-P., Di Fiore, A. & Mittermeier, R.A. 2008 Alouatta macconnelli Från: IUCN 2012. IUCN Red List of ... Alouatta macconnelli vistas i regnskogar, i galleriskogar, i mangroveskogar och i lövfällande skogar. Arten har samma ...
... är en däggdjursart som först beskrevs av Carl von Linné 1766. Alouatta belzebul ingår i släktet vrålapor och ... Wikimedia Commons har media som rör Alouatta belzebul. Bilder & media Wikispecies har information om Alouatta belzebul. ... Alouatta belzebul är aktiv på dagen. Honor kan para sig hela året och de är cirka 187 dagar dräktiga. Sedan föds vanligen ett ... Alouatta belzebul jagas i mindre skala av människor. Den hotas även av skogsavverkningar. IUCN kategoriserar arten globalt som ...
... är en primat i släktet vrålapor som förekommer i nordöstra Brasilien. Populationen klassificerades en längre ... IUCN befarar att beståndet minskar med 20 procent under de kommande 24 åren (räknad från 2008) och listar Alouatta ululata som ... a b] Rowe & Myers, red (2016). "Alouatta ululata". All the World's Primates. Charlestown: Pogonias Press. sid. 258. ISBN 978-1- ... starkt hotad (EN). ^ [a b c d e] de Oliveira, M.M. & Kierulff, M.C.M. 2008 Alouatta ululata Från: IUCN 2012. IUCN Red List of ...
Det skiljer Alouatta nigerrima från Alouatta discolor som förekommer på andra sidan av Rio Tapajós. Alouatta discolor kan ha ... Den listades tidigare som underart till Alouatta belzebul men godkänns numera oftast som art. Det som skiljer Alouatta ... IUCN listar Alouatta nigerrima som livskraftig (LC). ^ [a b c d] Boubli, J.-P., Di Fiore, A., Rylands, A.B. & Mittermeier, R.A ... 2014) Alouatta nigerrima, Howler Monkeys, Springer, sid.78 ^ Gregorin, Renato (2006). "Taxonomy and geographic variation of ...
... är aktiv på dagen och klättrar främst i träd. Den bildar flockar som består av en vuxen hanne, en eller ... Alouatta arctoidea är en primat i släktet vrålapor som förekommer i norra Venezuela. Populationen klassificerades tidigare som ... Dessutom har Alouatta arctoidea en avvikande karyotyp. Denna primat förekommer i Venezuela norr om Orinocofloden. Kanske når ... a b c] Urbani, B., Boubli, J.-P. & Rylands, A.B. 2008 Alouatta arctoidea Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. ...
... (Alouatta pigra) är en däggdjursart som beskrevs av Lawrence 1933. Alouatta pigra ingår i släktet vrålapor och ... a b c d e f] 2008 Alouatta pigra Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012 ... Orrell T. (custodian), 2011-04-26 ^ [a b] Ceballos, Gerardo (2014). "Alouatta pigra". Mammals of Mexico. JHU Press. sid. 106. ... Bilder & media Wikispecies har information om Alouatta pigra. Artförteckning (Starkt hotade arter, Wikipediaartiklar med ...
underfamilj Alouattinae vrålapor (Alouatta), med nio arter. En spindelapa av arten Ateles hybridus Humboldts ullapa Vrålapor av ... Enligt Geissmann (2003) uppkom släktena enligt följande kladogram: Atelidae ├───Vrålapor (Alouatta) └───Atelinae ├─── ... arten Alouatta caraya Vrålaporna utgör systergruppen till alla andra medlemmar i familjen. ...
Ön är idag hem för många endemiska underarter, däribland Coibavrålapan (Alouatta coibensis). På Coiba fanns fram till 1560 en ...
IUCN listar dessutom: Alouatta arctoidea, i Venezuela Alouatta discolor, i Brasilien Alouatta ululata, i Brasilien Deras ... Alouatta macconnelli, regionen Guyana. Alouatta nigerrima finns bara i Brasilien. Mantelvrålapa Alouatta palliata har en ... Alouatta guariba (tidigare Alouatta fusca) lever i skogar vid Brasiliens kustlinje och i norra Argentina. Pälsens färg ligger ... Alouatta sara förekommer endast i Bolivia. Pälsen är huvudsakligen rödaktig. Röd vrålapa - Alouatta seniculus lever i norra och ...
... (Alouatta seniculus) är en art i släktet vrålapor som lever i nordvästra delen av Sydamerika. Arten når en ... Röd vrålapa är allmänt mindre än Alouatta sara som har ett liknande utseende. Förutom storleken och könsdelarna finns inga ... Utgivare: Skandinavisk Press AB ^ Alouatta seniculus på IUCN:s rödlista, auktor: Boubli, J.-P., Di Fiore, A., Rylands, A.B. & ...
a b c] Alouatta palliata på IUCN:s rödlista, auktor: Cuarón, A.D. et al. 2008, läst 30 oktober 2011. ^ [a b c d e] Mantled ... Mantelvrålapa (Alouatta palliata) är en primat i släktet vrålapor som förekommer i Central- och Sydamerika. Namnet syftar på ...
a b c] Alouatta caraya på IUCN:s rödlista, auktor: Fernandez-Duque, E., Wallace, R.B. & Rylands, A.B. 2008, läst 19 september ... Svart vrålapa (Alouatta caraya) är en primat i infraordningen brednäsor (Platyrrhini) som förekommer i Sydamerika. Liksom andra ... a b c d] LaValle, A. 2000 Alouatta caraya på Animal Diversity Web (engelska), läst 19 september 2011. ^ Yoav Gilad, Victor ...
... och vrålapan Alouatta guariba. Drottningpalm med blomställning och omogna frukter Mogna frukter ^ Palmnamn - svenska och ...
Alouatta sara är en däggdjursart som beskrevs av Elliot 1910. Alouatta sara ingår i släktet vrålapor och familjen Atelidae. ... a b c d] 2008 Alouatta sara Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012. ^ ... 1992) , Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2nd ed., 3rd printing ^ (2005) , website Alouatta ... Orrell T. (custodian), 2011-04-26 Wikimedia Commons har media som rör Alouatta sara. Bilder & media Wikispecies har information ...
Alouatta Hanging Bridges Adventure and Lodge. 9.2 Utmärkt. Baserat på 3 recensioner ...
För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto ...
Alouatta Animal. Big Bongo Records. Punkrock, men inte med speciellt mycket distortion eller hets. Titelspåret för den här ...
För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto ...