En familj bakteriofager som infekterar enterobakterier, Caulobacter och Pseudomonas. Genomet består av linjärt, positiv-sens-, enkelsträngat RNA.
Ett släkte UV-ljuskänsliga bakteriofager av familjen Leviviridae.