(16-alfa(R))-16,17-((1-fenyletyliden)bis(oxy))pregn-4-en-3,20-dion. Ett progesteron som använts för estrussynkronisering och som utvärderats som preventivmedel i kombination med östradiolenantat. Anvä nds också som lokalt antiinfammatoriskt medel och för lokal behandling av akne.
16-alfa,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dion. Ett dihydroxyderivat av progesteron, vars acetonid har antiinflammatoriska egenskaper.