I det äldre Cronquistsystemet bestod Cornales av familjerna Alangiaceae, nyssaväxter, kornellväxter och Garryaceae och var ... inklusive Alangiaceae) Nyssaväxter (Nyssaceae) (inklusive Davidiaceae och Mastixiaceae) Alternativt kan nyssaväxterna ingå i ...
Onagraceae Oliniaceae Melastomataceae Combretaceae Ordningen Rhizophorales Rhizophoraceae Ordningen Cornales Alangiaceae ...
En växtfamilj inom ordningen Ericales. De trädartade växterna finns främst i Sydamerika och på Madagaskar. Den ekonomiskt viktigaste arten är den i Brasilien växande Bertholletia excelsa (paranöt).