En sällsynt, autosomalt recessiv rubbning beroende på avsaknad av enzymet katalas. Tillståndet är oftast utan symtom, men munsår och gangrän kan förekomma. Kallas också Takaharas sjukdom.
AkatalasemiTarmtumörerFagocytens bakteriedödande dysfunktion. Kemikalier och läkemedel167. PyridinerNADNADPImidazoler ...