'Vivla' är inget etablerat medicinskt begrepp eller diagnos. Det kan möjligen vara en förvrängning av ordet "vibrationer", men i sig självt har det ingen specifik medicinsk betydelse. Om du har några symtom som du vill diskutera, kan jag gärna hjälpa dig att klargöra dem med rätta medicinska termer och begrepp.

'Skalbaggar' är ett samlingsnamn för en stor grupp insekter som tillhör ordningen Coleoptera. Ordet "coleoptera" kommer från grekiskans "koleos" (skal) och "ptera" (vingar), vilket refererar till deras hårda, skyddande framtalsvinge som de kan dra in under en sköldformad bakre del av kroppen när de inte använder sig av sina vingar.

Skalbaggar utgör den största gruppen av alla levande djurarter, med över 350 000 beskrivna arter och troligen många fler som fortfarande är okända för vetenskapen. De finns i nästan alla habitat på jorden, från skogar och gräsmarker till vatten och stadsområden.

Många skalbaggar har en betydande ekonomisk roll som skadedjur eller nyttodjur. Några exempel på skadedjursarter är barkborrar, som kan orsaka stor skada på träd, och livsmedelsdådjur som kornskalbaggar och torkdjur. Andra skalbaggar, såsom mjukbaggar och syrsor, är värdefulla nedbrytare av organisk materia i ekosystemen.

Det bör nämnas att termen "skalbagge" inte används inom medicinen eller biomedicinska sammanhang. Den är istället en benämning som främst används inom entomologi, zoologi och ekologi för att beskriva denna specifika grupp insekter.

Jag antar att du är intresserad av en medicinsk definition av växten ’Salsola’.

’Salsola’ är ett släkte inom familjen Amaranthaceae, och det innehåller ungefär 30 arter. Släktet har en världsvid utbredning, men de flesta arterna förekommer i torra områden i Eurasien och Afrika.

En medicinsk definition av ’Salsola’ är svårt att ge eftersom det inte finns någon allmänt accepterad medicinsk användning av växten. Vissa arter inom släktet har dock traditionellt använts i folkmedicin för att behandla olika hälsotillstånd, såsom hosta, halsont och inflammationer.

Det är viktigt att notera att användning av växter från detta släkte i medicinskt syfte kan vara farligt eftersom de kan innehålla skadliga substanser. Införandet av dessa växter som medicin bör därför endast ske under övervakning av en kvalificerad hälsoexpert.