Urobilinogen är ett färglöst, reducerat pigment som bildas i kroppen när bilirubin, ett gult, förorenat pigment som frigörs från nedbrutna röda blodkroppar, bryts ner av bakterier i tarmen. När urobilinogen absorberas tillbaka till levern omvandlas det tillbaka till bilirubin och elimineras via gallan. En liten del urobilinogen kan också passera direkt genom urinen utan att återföras till levern.

En ökning av urobilinogen i urinen kan vara ett tecken på en leverfunktionsstörning eller en infektion i tarmen, medan en minskad nivå kan indikera en brist på bakterier i tarmen eller en allvarlig leverfunktionsstörning.

"Alkalosis" är ett medicinskt tillstånd där kroppens blod eller vätskor i kroppen har för höpt pH-värde, vilket innebär att de blir mer basiska än normalt. Normal pH-värde för blodet ligger mellan 7,35 och 7,45. Vid alkalos överskrider pH-värdet 7,45.

Alkalos kan orsakas av olika faktorer, till exempel överdriven andning (hyperventilering), vissa mediciner eller sjukdomar som påverkar njurarnas funktion. Symptomen på alkalos kan variera beroende på hur allvarligt tillståndet är och kan inkludera yrsel, kramp i muskler, trötthet, irriterabilitet och i allvarliga fall koma. Behandlingen av alkalos beror på orsaken till tillståndet och kan omfatta behandling med vätskor eller mediciner som hjälper att återställa pH-värdet till normalt.

Probenecid är ett läkemedel som används för att behandla gikt (hyperurikemi) och vissa former av smärta och inflammation i lederna (arthralgier). Det fungerar genom att minska nivåerna av urat i kroppen, vilket kan hjälpa att förebygga giktattacker. Probenecid är en uricosurisk läkemedel, vilket betyder att det ökar utsöndringen av urat via njurarna.

Läkemedlet ges vanligen som tablett eller kapsel och intas två till fyra gånger per dag. Doseringen bestäms av läkaren beroende på patientens individuella behov och hälsotillstånd.

Vanliga biverkningar av probenecid inkluderar mag- och tarmbesvär, yrsel, huvudvärk och hudutslag. I sällsyna fall kan det orsaka allvarligare biverkningar som njurskador eller blodproppar.

Innan du börjar ta probenecid ska du informera din läkare om alla andra mediciner du tar, eftersom det kan interagera med andra läkemedel och påverka deras effektivitet eller orsaka oönskade biverkningar.