'Tumörer i blindtarmsbihanget' (latin: appendicex) är en allmän term för olika typer av abnorma vävnadsodlingar som kan utvecklas i denna del av tarmen. Det kan vara både godartade och elakartade tumörer. Några exempel på tumörer i blindtarmsbihanget inkluderar:

1. Adenom: Detta är en godartad tumör som utgår från körtlarna i slemhinnan i blindtarmsbihanget. De flesta av dem är små och orsakar inga symptom, men större adenomer kan öka risken för cancerutveckling.
2. Karzinoid: Detta är en elakartad tumör som utgår från neuroendokrina celler i blindtarmsbihanget. Karzinoider i blindtarmsbihanget är sällsynta, men de kan sekundärt spridas till levern och andra organ.
3. Gastrointestinal stromat tumör (GIST): Detta är en sällsynt elakartad tumör som utgår från muskelceller i blindtarmsbihanget. De flesta av dem är godartade, men vissa kan bli canceroaserande.
4. Lymfom: Detta är en elakartad tumör som utgår från lymfocyter (vita blodkroppar) i blindtarmsbihanget. Lymfomer i blindtarmsbihanget är mycket sällsynta.

Det är viktigt att notera att många av dessa tumörer kan vara asymptomatiska och upptäckas slumpmässigt under en operation för annan anledning eller vid en rutinundersökning. Andra gånger kan de orsaka symptom som buksmärta, diarré, viktminskning eller blod i avföringen. Om du upplever några av dessa symptom rekommenderar vi att du söker vård hos din läkare för en bedömning och behandling.

'Blindtarm' eller 'appendix' är en smal, tunn, blindsäckliknande utväxt som hänger från kolon (den del av tjocktarmen som ligger närmast lårets undre kant). Blindtarmsbihanget innehåller ofta lymfatisk vävnad och tarmliknande epitel.

'Blindtarmsbihangentzündning' eller 'appendicitis' är en inflammation i blindtarmen som orsakas av att den blir blockerad, ofta på grund av en infektion eller förruttnelse av matrester. Om inflammationen inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer som blindtarmsbrosk (grovt satt ett hål i tjocktarmen) eller livshotande infektioner.

'Blindtarmssjukdomar' refererar till en grupp med medicinska tillstånd som drabbar blindtarmen (cecum och ascending kolon), en del av tjocktarmen. Detta omfattar ofta:

1. Appendicitis: En inflammation i blindtarmsväggen, vanligtvis orsakad av en infektion eller obstruktion. De flesta fallen av appendicit är akuta och kräver snabb behandling för att förebygga komplikationer som blindtarmspåssjuka (peritonit) eller livshotande blodförgiftning (sepsis).

2. Divertikulit: En tillstånd där små, utbuktningar i tjocktarmens vägg, kända som divertiklar, blir inflammerade eller infekterade. Detta kan orsaka smärta, förstoppning och feber. I allvarliga fall kan det leda till komplikationer som abscessbildning, perforation eller blindtarmspåssjuka.

3. Neoplasmer: Både godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer kan drabba blindtarmen. Dessa neoplasmer kan orsaka symtom som smärta, blod i avföringen eller förändringar i tarmfunktionen.

4. Crohns sjukdom: En kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som kan drabba vilken del av tarmen som helst, inklusive blindtarmen. Symptomen kan variera från milda till allvarliga och innefatta diarré, buksmärta, trötthet och viktminskning.

5. Kolit: En allmän term för inflammation i tjocktarmen som kan ha olika orsaker, inklusive infektioner, autoimmuna sjukdomar eller medicinska biverkningar. Kolit kan leda till symtom som diarré, buksmärta och feber.

Det är viktigt att söka vård om man upplever några av dessa symtom för en korrekt diagnos och behandling.

Slemhøvel (Ductal papillom) er en usædvanlig type af hud- eller slimhindevævsvækst, der dannes i de smalleste kirtler i huden eller slimhinderne. Disse vækster dannes som regel i svedkirtlerne og ses hyppigst på håndfladerne, fødderne og ansigtet. De er oftest ikke canceromerende, men de kan være ubehagelige eller æstetisk størende. I sjældne tilfælde kan de vise tegn på ondartet vækst og kræve yderligere undersøgelse og behandling.

En blindtarmsoperation, även känd som appendektomi, är en operation där blindtarmen (appendix) extraheras från kroppen. Blindtarmen är en smal, tunn, tubformad struktur som hänger från kolon (tjocktarm). Den har ingen känd funktion i människans kropp.

Blindtarmsoperationen utförs vanligtvis när en blindtarmsinflammation eller appendicit uppstår. Appendicitis orsakas ofta av en infektion som leder till att blindtarmen blir inflammerad och fylld med pus. Om den inte behandlas kan blindtarmen bursta (perforera), vilket kan leda till allvarliga komplikationer såsom bukhinneinflammation (peritonit).

Under en blindtarmsoperation görs ett snitt i magen eller en laparoskopisk ingrepp skapas med hjälp av små inkisioner. Blindtarmen tas bort och eventuellt infekterat vävnad runt omkring rensas bort. Sedan stängs magen tillbaka och patienten får vanligtvis antibiotika för att förebygga infektioner.

Pseudomyxoma peritonei (PMP) är en sällsynt tumörsjukdom där cancerceller producerar stor mängd slimet material som kan fylla bukhålan och orsaka allvarliga komplikationer. Detta sker vanligtvis när cancerceller sprider sig från ett primärt tillstånd, ofta i äggstockarna (ovarium) eller tjocktarmen (colon), och koloniserar bukhinnan.

I allmänhet är PMP en långsamväxande sjukdom, men den kan fortfarande orsaka allvarliga symptom som buksmärta, onormalt svullnad, trötthet och förstoppning. Behandlingen innefattar ofta kirurgi för att avlägsna så mycket av det slimebildande materialet som möjligt, samt ibland kemoterapi för att hjälpa till att kontrollera cancercellerna. Prognosen varierar beroende på typen och utsträckningen av sjukdomen när den diagnostiseras.

Appendingicit (blindtarmsinflammation) är en inflammatorisk sjukdom i blindtarmen, som ofta orsakas av en infektion. Den karaktäriseras av smärta i lårets högra sida, feber, illamående och kräkningar. I allvarliga fall kan komplikationer som blodförgiftning eller bukhinneinflammation uppstå om läketiden fördröjs. Behandlingen består ofta av antibiotika och operation (appendektomi) för att ta bort den inflammerade blindtarmen.

Mucinous cystadenoma is a type of benign (noncancerous) cystic tumor that arises from the epithelial cells lining the abdominal and pelvic organs. These tumors are filled with a gel-like substance called mucin, which is produced by the cells. Mucinous cystadenomas are most commonly found in the ovary, but can also occur in other locations such as the pancreas, appendix, and liver.

Ovarian mucinous cystadenomas are typically large, fluid-filled sacs that can cause abdominal discomfort or pain if they become too large. They are usually slow-growing and do not typically spread to other parts of the body (metastasize). However, in rare cases, these tumors can undergo malignant transformation and develop into cancerous growths called mucinous cystadenocarcinomas.

It is important to note that while mucinous cystadenomas are generally benign, they can still cause symptoms and complications if they become too large or rupture. Therefore, it is recommended to have any suspected ovarian cysts evaluated by a healthcare professional for proper diagnosis and management.