'Trichechus' är ett släkte i familjen sjökojor (Trichechidae). Det inkluderar tre arter:

1. Trichechus inunguis - Amazonas sjöko
2. Trichechus manatus - Karibisk sjöko eller amerikansk sjöko
3. Trichechus senegalensis - Västafrikansk sjöko eller senegalsk sjöko

Sjökorna är stora, växtätande däggdjur som lever i sötvatten och bräckt vatten i tropiska och subtropiska delar av världen. De kännetecknas av en robust kropp, en lång, flexibel nos och simhud mellan tårna på de främre extremiteterna. Sjökorna är intelligenta djur och är kända för sin goda minne och sociala beteende. De lever ofta i små grupper och kommunicerar med varandra genom en rad olika ljud.

'Trichechus inunguis', vanligtvis känd som Amazonflodhäst, är en art i familjen sjökor (Trichechidae). Det är en av tre arter i släktet *Trichechus*, tillsammans med den afrikanska flodhästen (*Trichechus senegalensis*) och den karibiska flodhästen (*Trichechus manatus*).

Amazonflodhästen är en stor, nästan helt aquatisk djurart som lever i sötvattensmiljöer i Amazonfloden och dess bifloder i Sydamerika. Den har en robust kropp med en längd på upp till 2,5-3 meter och en vikt på upp till 350-450 kilogram. Dess hud är gråbrun till svart och nästan helt hårfri, förutom några få borstiga hår kring munnen och ögonen.

Amazonflodhästen har en långsträckt nos som liknar en snabel, vilket den använder för att söka föda på sjöbottnen. Den är herbivor och livnär sig främst på vattenväxter, frukt och frön.

Djuret är hotat av habitatförlust och jakt, men det finns inga exakta uppgifter om populationen. IUCN listar arten som sårbar (Vulnerable).

'Trichechus manatus' er en art innen slætten for flodheste (Trichechidae), og kaller også den vestlige flodhesten. Det er en stor, havlevende søslik som lever i kystnære områder og floder i det vestlige Atlanten, fra Florida i USA til Brasilien i Syd-Amerika. Flodhesten er kjent for sin lange, fleksible snute og store, brede hale som den bruker til å svømme med. Den lever av en diett bestående av planter og har ingen tannespiss fordi den maller sitt føde i små partikler før den spiser det. Flodhesten er truet av utdøing på grunn av menneskelig aktivitet, inkludert skade på leveområder og kollisjoner med båter.

'Sirenia' är ett taxonomiskt ordning inom djurvärlden, som innefattar de marina däggdjuren som kallas sjökor. De lever i tropiska och subtropiska havsområden och har en speciell näringsspecialisering på att äta sjögräs. Sjökorna är kända för sin robusta, tunga kroppsbyggnad och deras simhud mellan fingrarna och tårna. De flesta arterna i denna ordning är hotade eller starkt hotade på grund av habitatförlust och jakt.

"Dugong" er en art av sjøkoer, som også kallas for søkusent. Den er den eneste art i familien Dugongidae og lever i vannet rundt omkring i varme kystområder i Afrika, Asia og Australasia. Duggongen kan bli opp til 3 meter lang og veie opp til 400 kilo. Den har en slank, cylindrisk kropp og en flat svans som er brett bakfor. Den lever av å spise sjøgras og kan leve i opp til 70 år. Duggongen er truet av utdøing på grunn av overfiske og forstyrrelse av sin levested.