Tiokarbamater är en grupp av organiska föreningar som innehåller en tiokarbamyltgrupp, S=C(S)-NR-, där R kan vara en rad olika substituenter. Dessa ämnen används ofta som fungicider och bakteriostatika inom medicinen och jordbruket. Exempel på tiokarbamater är dimefox, metam sodium och thiram. Tiokarbamater verkar genom att störa enzymfunktioner hos skadliga mikroorganismer, vilket resulterar i deras död eller tillväxtstopp.