"Tooth print technique" är en kontroversiell metod inom forensisk tandvård som används för att identifiera en individ genom att jämföra deras bettmönster med ett tandprint. Metoden bygger på föreställningen att varje persons bettmönster är unikt, likt fingeravtrycket.

I praktiken används ofta tandprints från brottsoffer för att identifiera dem efter en dödlig olycka eller ett våldsbrott. Tandprinttekniken innebär att man tar avtryck av offrets tänder och jämför dem med de tandavtryck som finns på offerets kropp eller på andra bevisföremål, till exempel en mördare som har bitit offret.

Det finns dock vissa begränsningar och osäkerheter med denna metod, eftersom bettmönster kan variera över tid på grund av tandlossning, tandvård, åldrande och andra faktorer. Dessutom är det möjligt att två personer kan ha liknande bettmönster, vilket kan leda till felaktiga identifieringar.

På grund av dessa begränsningar har tandprinttekniken ifrågasatts av vissa experter inom forensisk tandvård, och den används inte lika ofta som fingeravtryck för identifikation. I stället tenderar man att använda andra metoder, såsom DNA-testning eller antemortem/postmortem jämförelser av tänder och käkar, för att identifiera offret.

"Dentalt avtrycksmaterial" är en term som används inom tandvården och refererar till material som används för att ta avgjutningar eller avtryck av tänder och munhåla. Detta görs vanligtvis för att skapa exakta modeller av tänderna och munnen, vilka kan användas för att tillverka tandbeläggningar, tandställningar, proteser och andra tandvårdsprodukter.

Det finns olika typer av dentala avtrycksmaterial som kan vara baserade på olika material, såsom silikon, vinyl, polyeter eller polyefenoxi. Varje material har sina egna unika egenskaper och användningsområden beroende på ändamålet med avtrycket. Några exempel på dentala avtrycksmaterial är additionstack, subtraktionstack, hydrofila vinylpolysiloxan och aluminiumförorenad polyetervinylsyra.

Det är viktigt att använda högkvalitativt och kontrollerat dentalt avtrycksmaterial för att säkerställa en exakt och konsekvent avbildning av tänderna och munhålan, vilket i sin tur leder till bättre passform och funktion av den slutgiltiga tandvårdsprodukten.

Syntetiskt harts är en typ av harts som är framställd konstgjord genom kemisk syntes i laboratorium, till skillnad från naturliga harts som utvinns från träd och växter. Syntetiska harts kan vara gjorda på basis av olika råmaterial, till exempel kol, väte och koldioxid, eller petroleumprodukter som eten och propen.

Syntetiska harts används ofta inom industrin för att skydda ytor mot fukt, smuts och andra skador. De kan också användas som bindemedel i lacker och färger, samt som isoleringmaterial. Syntetiska harts har ofta bättre egenskaper än naturliga harts, såsom högre hållfasthet, bättre värmebeständighet och längre livslängd.

I am not aware of a specific medical or dental definition for the term "philosophy" as it relates to the field of dentistry. However, in general terms, philosophy can refer to a set of principles or beliefs that guide one's behavior or approach to a particular subject or activity.

In the context of dental medicine, a philosophical approach might refer to a practitioner's fundamental beliefs and values regarding patient care, oral health, and the practice of dentistry. This could include their views on issues such as evidence-based practice, patient autonomy, and the role of technology in dental care.

It is important for dental professionals to have a clear philosophical approach to their work, as this can help guide their decision-making and ensure that they are providing high-quality, ethical care to their patients.

En "tandprotes, partiell, temporär" är en provisorisk tandbeläggning som ersätter en eller flera saknade tänder och används tills en permanent lösning kan skaffas. Den tillverkas ofta av akrylat material och fästes i munnen med hjälp av klamrar eller kläppar som sitter på de kvarstående tänderna. Partiell temporär tandprotes är anpassad efter den individuella munhålan och ger patienten en funktionell och estetisk lösning under en övergångsperiod.

"Siloxaner" är ett samlingsnamn för kemiska föreningar som innehåller silicium- och kolatomgrupper i sin struktur. De är ofta använda som skönhetsprodukter och hudvårdsmedel på grund av deras förmåga att ge huden ett mjukt, silkigt och vattenavvisande skikt. Siloxaner kan också ha förmågan att förbättra produkternas spridningsförmåga och hudupptagning. Exempel på siloxaner är dimeticon, cyclomethicone och phenyl trimethicone.

'Tandmodeller' er en uformell betegnelse for modeller af tænder, som oftest anvendes i den dentale og maxillofaciale medicin og tandlægefaglighed. De kan være fremstillet af forskellige materialer, herunder metal, voks, gips eller digitale modeller.

Tandmodellerne er nøjagtige kopier af patientens tænder og/eller kæbeben, der anvendes til en række formål, herunder:

1. Diagnostisk brug: Tandmodeller kan hjælpe med at identificere eventuelle abnormiteter, skader eller sygdomme i tænderne og kæbebenet.
2. Planlægningsbrug: De anvendes ofte til at planlægge behandlinger, herunder fremstilling af tandsæt, orthodontiske behandlinger, implantater osv.
3. Undervisningsbrug: Tandmodeller er værdsatte undervisningsværktøjer i tandlægeuddannelser og andre dentale uddannelser.
4. Forskningsbrug: De anvendes også i forskning, herunder til at teste nye behandlingsmetoder eller materialer.

I korthed er 'Tandmodeller' præcise reproduktioner af patientens tænder og/eller kæbeben, der anvendes til en række formål inden for den dentale og maxillofaciale medicin og tandlægefaglighed.

'Silikonelastomerer' är ett samlingsbegrepp för polymermaterial som innehåller silikon. De är kända för sin elasticitet och flexibilitet över en bred temperaturintervall. Silikonelastomerer består av långa, kedjeliknande molekyler med silicon-atomkärnor som är bundna till varandra via syreatomer. Vid varje ände av dessa kedjor finns organiska grupper, ofta metylgrupper (-CH3), vilket gör att materialet blir hydrofobt (vattenavstötande).

Silikonelastomerer används inom en rad olika industrier och tillämpningar, exempelvis inom medicin, elektronik, fordonsindustrin och byggsektorn. I vissa medicinska tillämpningar kan silikonelastomerer användas för att framställa katetrar, implantat eller andra medicintekniska produkter på grund av deras goda biokompatibilitet och förmåga att motstå kroppsvätskor och temperaturvariationer.

'Tandvård' (odontologi) refererar till prevention, diagnostisering och behandling av sjukdomar och skador relaterade till tänder, munhåla och käkben. Denna omfattar bland annat tandrengöring, fluoridering, fyllningar, rotbehandling, extrahering (borttagande) av tänder, behandling av parodontit (tandlossning), tandreglering och preventiva åtgärder för att undvika skada på tänderna. Tandvård är en viktig del av allmän hälsa eftersom munhåla-relaterade infektioner kan ha en betydande inverkan på kroppens övergripande hälsa.

Tandläkarutbildning är en akademisk utbildning på universitetsnivå som preparerar studenten för att bli en licensierad tandläkare. Den kombinerar både teoretiska och praktiska studier inom områden såsom oral diagnostik, preventiv vård, restaurativ vård, kirurgi, ortodonti och patientbehandling.

Typiskt för tandläkarutbildningar är att de inkluderar klinisk praktik under handledning av erfarna tandläkare, ofta i en skolklinik eller ett sjukhus. Utbildningen ger också kunskaper om etik, kommunikation och forskningsmetoder.

Efter att ha klarat examen får studenten en tandläkarexamen och är berättigad till att ansöka om licens för att praktisera som tandläkare.