Medicinsk beteckning: Praziquantel

Schistosomiasis, även känt som bilharzia, är en parasitär sjukdom orsakad av trematoder i Schistosoma-släktet. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska regioner, särskilt i Afrika.

Praziquantel är ett antiparasitiskt läkemedel som används för att behandla schistosomiasis. Det fungerar genom att störa parasitens muskel- och nervsystem, vilket leder till att de inte kan hålla sig fast i värden och till slut dör. Praziquantel är effektivt mot alla arter av Schistosoma som infekterar människor. Läkemedlet ges vanligtvis som en enda dos, men i vissa fall kan flera doser behövas beroende på sjukdomens svårighetsgrad och typ av parasit.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

'Svampar' (Fungi) är en domän i biologisk klassificering som inkluderar organismer som har cellytan täckt av ett cellmembran med ergosterol, reproducerar sig antingen sexuellt eller asexuellt genom sporer och har en speciell typ av näringsupptagande kallad absorption. Svamparna utgör en mycket varierad grupp som inkluderar allt från jättelika honungssvampar till små mögelsporer på bröd, svampar lever ofta som saprofyter och sönderdelar dött organiska material för att få näring. Några svampar kan också vara parasiter och orsaka sjukdom hos växter, djur och människor.

Smittsam sjukdom är en sjukdom som orsakas av en infektion och som kan överföras från en individ till en annan. Den smittsamma agenten, såsom en virus eller bakterie, sprids vanligtvis genom direkt kontakt med en smittad person, indirekt kontakt med ett föremål som har blivit smittat eller genom droppburen smitta när en smittad person hostar eller nysar.

För att klassificeras som smittsam måste sjukdomen uppfylla vissa kriterier, såsom:

1. Infektionskraft: Den smittsamma agenten måste ha förmågan att infektera en värd och orsaka en sjukdom.
2. Smitta: Det måste finnas ett sätt för den smittsamma agenten att spridas från en individ till en annan.
3. Inkubationstid: Det finns ofta en period mellan exponeringen för den smittsamma agenten och utvecklingen av sjukdomssymptomen, kallad inkubationstiden.
4. Symtom: Smittsam sjukdom orsakar ofta symtom hos den infekterade individen, men det finns undantag, till exempel asymptomatiska bärare av vissa smittsamma agenter.

Exempel på smittsamma sjukdomar inkluderar influensa (vanlig hosta och förkylning), mässling, tuberkulos, HIV/AIDS och COVID-19. För att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar kan preventiva åtgärder vidtas, såsom handhygien, vaccinationer, isolering av smittade individer och användning av skyddsutrustning som ansiktsmasker.

American football är ett kontaktlagd sporter som spelas mellan två lag med elva spelare var i varje lag. Spelet spelas på en rektangulär bana som är 100 yards (90 meter) lång och 53 yards och 1/3 yards (48,76 meter) bred. Varje match består av fyra quarters, vardera på 15 minuter med en paus på 12 minuters halvtid.

Målet i spelet är att få en så kallad "touchdown", vilket ger sex poäng och ges när en spelare tar bollen över motståndarlagets mållinje och når marken. Efter en touchdown kan laget välja att försöka sig på ett "extra point" eller en "two-point conversion". Extra point innebär att laget skjuter bollen genom motståndarlagets målpostar från 2 yards (1,8 meter) bort och ger ett poäng om lyckat. Two-point conversion innebär att laget försöker få en touchdown på nytt från 2 yards (1,8 meter) bort och ger två poäng om lyckat.

Lagen kan även välja att försöka sig på ett "field goal" som ger tre poäng om lyckat. Detta sker genom att laget skjuter bollen genom motståndarlagets målpostar från en valfri position på planen, oftast när de befinner sig inom 40-50 yards (36-46 meter) från mållinjen.

Spelandet kretsar kring att försöka få bollen i besittning och sedan gå framåt på planen genom att springa med bollen eller kasta den till en lagkamrat. Motståndarlaget försöker stoppa anfallande lag genom att tackla spelare, blockera passningar och återvinna bollen genom att avsluta en "down" (spelperiod) med bollen i sin besittning. Efter varje down får det anfallande laget att behålla bollen om de har lyckats få minst 10 yards (9 meter) framåt, annars byts det spel som ska försvara sig och det andra laget får då anfalla.

Det finns också en speciell regel som kallas "turnover on downs" där om det anfallande laget inte lyckas få minst 10 yards (9 meter) framåt efter fyra downs så återvänder bollen till det försvarande laget.

Det finns också en regel som kallas "two-minute warning" där domaren blåser i slutminuten av varje halvlek och stoppar spelet, även om det inte är ett spelstopp på grund av skada eller annat. Detta görs för att ge båda lagen lika mycket tid att planera sina strategier inför slutet av halvleken.

Det finns också en regel som kallas "fair catch" där om det mottagande laget fångar bollen i luften och inte rör sig efteråt så kan de inte bli tacklade av det försvarande laget, men de kan inte heller springa framåt med bollen.

Det finns också en regel som kallas "onside kick" där om det anfallande laget vill behålla bollen efter att ha gjort poäng så kan de sparka bollen från mittlinjen och försöka få den tillbaka själva, men om de inte lyckas så får det andra laget bollen.

Det finns också en regel som kallas "instant replay" där om ett lag ifrågasätter ett domslut kan de begära att se en inspelning av händelsen och domaren kan ändra sitt beslut om det visar sig att de har fel.

Det finns också en regel som kallas "challenge" där om ett lag inte är nöjt med ett domslut så kan de utmana det genom att vifta en röd flagga och domaren kommer då att titta på inspelningen av händelsen och fatta ett nytt beslut.

Det finns också en regel som kallas "coach's challenge" där om lagets tränare inte är nöjd med ett domslut så kan de utmana det genom att vifta en blå flagga och domaren kommer då att titta på inspelningen av händelsen och fatta ett nytt beslut.

Det finns också en regel som kallas "video review" där om ett lag inte är nöjt med ett domslut så kan de begära att se en inspelning av händelsen och domaren kommer då att titta på inspelningen och fatta ett nytt beslut.

Det finns också en regel som kallas "play clock" där om det anfallande laget inte har sparkat bollen före slutet på 40 sekunder så blir det en straff.

Det finns också en regel som kallas "game clock" där om det försvarande laget inte har sparkat bollen före slutet på 25 sekunder så blir det en straff.

Det finns också en regel som kallas "two-minute warning" där när det bara är två minuter kvar av matchen så stannar spelet och domaren kommer då att tala om hur mycket tid som återstår innan matchen är över.

Det finns också en regel som kallas "overtime" där om matchen är oavgjord efter fyra kvartar så kommer det att bli en förlängning på 15 minuter och det lag som gör flest poäng vinner matchen.

Det finns också en regel som kallas "sudden death" där om inget lag har gjort poäng efter 15 minuter i förlängningen så kommer det att bli ett nytt spel och det lag som gör poäng först vinner matchen.

Det finns också en regel som kallas "coin toss" där innan matchen börjar så ska kaptenen från varje lag kasta en mynt och det lag som vinner ska välja om de vill ha bollen eller vilken sida av planen de vill spela på.

Det finns också en regel som kallas "field goal" där när ett lag har bollen så kan de försöka skjuta den mellan två stolpar och om de lyckas så får de tre poäng.

Det finns också en regel som kallas "touchdown" där när ett lag har bollen så kan de försöka springa eller kasta den in i motståndarnas målområde och om de lyckas så får de sex poäng.

Det finns också en regel som kallas "extra point" där när ett lag har gjort en touchdown så kan de försöka skjuta bollen mellan två stolpar och om de lyckas så får de en extra poäng.

Det finns också en regel som kallas "two-point conversion" där när ett lag har gjort en touchdown så kan de försöka springa eller kasta bollen in i motståndarnas målområde och om de lyckas så får de två extra poäng.

Det finns också en regel som kallas "safety" där när ett lag har bollen så kan de försöka tackla motståndaren i deras eget målområde och om de lyckas så får de två poäng.

Det finns också en regel som kallas "fumble" där när en spelare har bollen så kan han tappa den och om motståndaren tar upp den så får de bollen.

Det finns också en regel som kallas "interception" där när en spelare från ett lag har bollen så kan en spelare från det andra laget ta den ifrån honom och då får de bollen.

Det finns också en regel som kallas "offside" där om en spelare inte står tillräckligt långt bort från motståndaren när spelet startar så får det andra laget fem yards extra.

Det finns också en regel som kallas "holding" där om en spelare hå

Aggression kan definieras som en handlingsprocess eller ett beteende som är riktat mot att skada, skrämma eller på något annat sätt ha negativ inverkan på en individ eller en grupp. Från ett medicinskt perspektiv kan aggression vara ett symptom på olika psykiatriska tillstånd, såsom personlighetsstörningar, neuropsykiatriska störningar, affektiva störningar och neurologiska sjukdomar. Aggression kan också vara en bieffekt av vissa mediciner eller substanstyrelse. Det finns två huvudsakliga typer av aggression: impulsiv aggression och planerad aggression. Impulsiv aggression är ofta kopplat till känslomässiga reaktioner, medan planerad aggression är mer förutsägbar och kontrollerad.

MedlinePlus är en webbplats som tillhandahålls och underhålls av US National Library of Medicine (NLM), som är en del av National Institutes of Health (NIH). MedlinePlus erbjuder information om sjukdomar, förhållanden, terapier, läkemedel och preventiva omsorgsmått på ett tillgängligt, opartiskt och trovärdigt sätt. Innehållet på webbplatsen är skrivet på enkel engelska och spanska och inkluderar artiklar, videor, illustrationer, hälsorelaterade nyheter och information om kliniska prövningar.

MedlinePlus sammanställer information från American National Institutes of Health och andra välrenommerade organisationer och har som mål att erbjuda en neutral och opartisk resurs för allmänheten, patienter, familjer och vårdpersonal. Innehållet på webbplatsen genomgår en granskning av experter för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och tillförlitlig.

Sjukpenning är ett begrepp inom socialförsäkring som betecknar den ekonomiska ersättning som en arbetstagare kan få när denne inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Sjukpenningen utgör vanligtvis en viss andel av den förlorade inkomsten och betalas ut under en viss tid av exempelvis Försäkringskassan i Sverige.

Den medicinska aspekten på sjukpenning handlar om att arbetstagaren inte kan fullgöra sitt arbete på grund av en sjukdom eller skada som har medlämnats till socialförsäkringen och bekräftats av en legitimerad läkare. Sjukpenningen ges därför som ett stöd för den som inte kan försörja sig själv under en viss tid på grund av sjukdom eller skada.