Retinoblastoma-Binding Protein 2 (RBP2) är en protein som initialt identifierades som binder till retinoblastomaproteinet (pRb), ett tumörsuppressorprotein som spelar en viktig roll i cellcykeln. RBP2 kodas av genen RBBP8 och är också känt som CtIP (CtBP-interaktande protein).

RBP2 har sedan dess visat sig ha en rad andra funktioner, inklusive DNA-reparation, transkriptionsreglering och cellcykelkontroll. Det är involverat i både homolog rekombination (HR) och non-homolog end-joining (NHEJ), två viktiga mekanismer för att reparera DNA-skador. RBP2 fungerar som en klipphandske som hjälper till att klyva ändarna av DNA-strängar under reparationsprocessen.

I transkriptionsregleringen agerar RBP2 som en koaktivator som interagerar med andra transkriptionsfaktorer för att modulera genuttrycket. Det kan också verka som en transkriptionsrepressor genom sin interaktion med CtBP (C-terminal-bindande proteinet).

I cellcykelkontrollen hjälper RBP2 till att kontrollera G1/S-övergången genom att interagera med pRb och andra proteiner i pRb-signaltransduktionsvägen.

Retinoblastoma-Binding Protein 4 (RBP4) är ett protein som binds till det tumörsuppressande proteinet Retinoblastomprotein (pRb). RBP4 deltar i celldelningen och regleringen av cellcykeln. Det har också visat sig vara involverat i metaboliska processer, såsom glukos- och lipidmetabolism. Vissa studier har föreslagit att RBP4 kan ha en roll i utvecklingen av diabetes och metabolisk syndrom.

Retinoblastoma-Binding Protein 7 (RBP7) är ett protein som binder till det tumörsuppressande proteinet Retinoblastoma (pRb). Detta protein spelar en viktig roll i celldelningen och kan vara involverat i cancerutveckling när det finns förändringar i dess funktion. RBP7 har också visat sig ha en roll i regleringen av ögats utveckling och differensiering.

Retinoblastomproteinet (Rb-proteinet) er ein protein som spiller en viktig rolle innenfor cellecyklusregulering og kontrollen av cellevoksing. Det er kjent for å fungere som en tumorsuppressor, det vil si at det hjelper til å forhindre u kontrollert cellevokst og kanine celler som blir skadelige eller kannere. Rb-proteinet fungerer ved å binde seg til andre proteiner i cellekjernen og på denne måten regulere aktiviteten av gener som styrer cellecyklen. Ved mutasjoner i RB1-genet kan Rb-proteinet bli inaktivert, noe som kan føre til u kontrollert cellevokst og kreftutvikling, særskilt retinoblastom, ein type øye cancer som oftest oppdages hos barn i tidleg alder.

Retinoblastoma-Binding Protein 1 (RBP1) är ett protein som binds till det tumörsuppressiva proteinet Retinoblastomaprotein (pRb). Detta protein spelar en viktig roll i celldelningen och cellcykeln. RBP1 binder till pRb under G1-fasen av cellcykeln, vilket hjälper till att inhibera aktiviteten hos transskriptionsfaktorer som E2F, vilket i sin tur fördröjer celldelningen.

Mutationer i RBP1 kan påverka dess förmåga att binda till pRb, vilket kan leda till onkogenesis och cancerutveckling, särskilt i ögat där Retinoblastomaproteinet är speciellt viktigt. Det finns också studier som visar att RBP1 har en roll i DNA-reparation och att förändringar i detta protein kan leda till genetisk instabilitet och cancerutveckling.

Molekylsekvensdata (molecular sequencing data) refererer til de resultater som bliver genereret når man secvenserer DNA, RNA eller proteiner i molekylærbiologien. Det innebærer typisk en række af nukleotider (i DNA- og RNA-sekvensering) eller aminosyrer (i proteinsekvensering), der repræsenterer den specifikke sekvens af gener, genetiske varianter eller andre molekyler i et biologisk prøve.

DNA-sekvensdata kan f.eks. anvendes til at identificere genetiske varianter, undersøge evolutionæ forhold og designe PCR-primerer. RNA-sekvensdata kan bruges til at studere genudtryk, splicevarianter og andre transkriptionelle reguleringsmekanismer. Proteinsekvensdata er vigtige for at forstå proteinstruktur, funktion og interaktioner.

Molekylsekvensdata kan genereres ved hjælp af forskellige metoder, herunder Sanger-sekvensering, pyrosekvensering (454), ion torrent-teknikker, single molecule real-time (SMRT) sekvensering og nanopore-sekvensering. Hver metode har sine styrker og svagheder, og valget af metode afhænger ofte af forskningens specifikke behov og ønskede udbytte.