Propylgallat är ett konserveringsmedel som används i livsmedel, kosmetika och läkemedel. Det är en ester av gallsyra och propanol och har E-nummer 578. I läkemedel används propylgallat som antiöxidant och stabilisator. Det kan förekomma i tabletter, kapslar och salvor.

I medicinska sammanhang bör det dock nämnas att propylgallat har visats vara allergiproducerande hos vissa individer, särskilt hos dem som är sensitiva för bensalkyler (parabener). Allergiska reaktioner på propylgallat kan vara milda, såsom kontakteksem, eller mer allvarliga, såsom andningssvårigheter och anafylaxi. Därför bör produkter som innehåller propylgallat märkas korrekt och varnas för potentialen hos vissa individer att utveckla allergiska reaktioner.

'Gallussyra' är ett medicinskt begrepp som refererar till när gallan (en vätska som produceras i levern) innehåller höga nivåer av syra. Detta kan orsaka irritation och inflammation i gallgångarna och levern, vilket kan leda till smärta i överkroppen och andra symtom som illamående, kräkningar och aptitförlust. Gallussyra kan vara ett tecken på en underliggande gallstenssjukdom eller annan leverrelaterad sjukdom. Behandlingen av gallussyra beror på orsaken till tillståndet, men den kan innefatta mediciner som neutraliserar magsaftsyran och/eller kirurgiska ingrepp för att avlägsna gallstenar eller annan skada i levern eller gallgångarna.

Salicylamider är en grupp av läkemedel som är derivat av salicylsyra och används primärt som smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska medel. De är kemiskt sett amider av salicylsyra och inkluderar exempelvis acetylsalicylsyra (Aspirin), diflunisal och etacrynsyra. Salicylamider har en bred verkan på cellulära processer, däribland hämning av prostaglandinsyntesen och påverkan på cellmembranernas permeabilitet. De används för att behandla smärta, feber och inflammation, men kan också ha effekter på blodkoagulering och andningsfunktion beroende på dosering.

'Katekin' är ett medicinskt begrepp som refererar till en kemisk substans med potentialen att fungera som en katalysator i en biokemisk reaktion, särskilt inom cellers metabolism. Katekiner deltar ofta i oxidativ fosforylering och andra processer som kräver elektrontransportkedjor. De hjälper till att överföra elektroner från ett reducerat ämne till ett oxiderat ämne, under processen frigörs energi som kan användas för att producera ATP (adenosintrifosfat), vilket är en viktig energibärare inom celler.

Ett exempel på en katekin är flavinmononukleotid (FMN) och florinmenokinon (FAD), som är koenzerver i oxidativ fosforylering. Dessa katekiner hjälper till att överföra elektroner från en donator till en acceptor, vilket leder till produktion av ATP och frigörandet av energi.

Antioxidanter är en beteckning för ämnen som kan hämma eller förhindra oxidation av andra ämnen. Oxidation är en kemisk reaktion där ett ämne reagerar med syre, vilket kan leda till skada på celler och vävnader i kroppen.

Antioxidanter fungerar genom att ge upp sina elektroner för att neutralisera fria radikaler, som är instabila molekyler som saknar en elektron och letar efter en annan att stjäla. Genom att ge bort en egen elektron till en fri radikal kan antioxidanter stabilisera den och förhindra skada på celler och vävnader.

Exempel på antioxidanter inkluderar vitamin C, vitamin E, betakaroten, selen och flavonoider. Dessa kan hittas i många livsmedel som frukt, grönsaker, nötter och frön. Många studier har visat att en hög konsumtion av antioxidantrika livsmedel kan vara förknippat med lägre risk för flera sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar och cancer.