En peptisk ulcer som är blödande definieras som en skada på mag- eller tarmslemhinnan, orsakad av magsyra och ett bakterium som heter Helicobacter pylori. Symtomen på en peptisk ulcer kan vara smärta i magsidan, sura uppstötningar och illamående. Om slemhinnan blöder kan det resultera i blod i maginnehållet och i extrema fall kan det leda till livshotande blodförlust. Behandlingen av en peptisk ulcer innefattar ofta antibiotika för att eliminera Helicobacter pylori-bakterien och läkemedel som reducerar magsyraproduktionen för att främja läkning av slemhinnan.

Ett peptiskt sår, även känt som ett stomach ulcus eller en gastric ulcer, är en skada eller en erosion i den inre ytan av magsäcken. Det orsakas vanligtvis av en infektion med bakterien Helicobacter pylori (H. pylori) eller långvarig användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Peptiska sår karaktäriseras av smärta eller obehag i magregionen, oftast strax under bröstbenet. Smärtan kan variera från mild till stark och kan förvärras efter att ha ätit mat eller vid tomma magar. Andra symtom kan inkludera magsmärtor, kräkningar, sväljningsbesvär, illamående och blod i avföringen.

Peptiska sår behandlas vanligtvis med antibiotika för att eliminera H. pylori-infektionen och med läkemedel som skyddar magsäcken från syra, till exempel protonpumpshämmare eller H2-receptorantagonister. Ändringar i livsstilen, såsom att undvika alkohol, tobak och koffein, samt att undvika mat som irriterar magsäcken kan också hjälpa till att behandla och förebygga peptiska sår.

"Ett peptiskt sår, perforerat" refererar till en komplikation av ett peptiskt sår, även känt som ett magulcus eller ett sår i magsäcken. Peptiska sår orsakas vanligtvis av en infektion med bakterien Helicobacter pylori eller användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

En perforerad peptisk ulcus innebär att sårväven har penetrerat through den muskulära väggen på magsäcken, vilket orsakar en gastrogastrisk fistel eller en förbindelse mellan magen och bukhålan. Detta kan leda till peritonit, en livshotande infektion av bukhinnan som kräver omedelbar kirurgisk behandling. Symptomen på ett perforerat peptiskt sår kan inkludera plötslig och stark smärta i magen, illamående, kräkningar och feber.

En magssår, också känd som ett gastriskt ulcus, är en öppen sår (ulceration) i den inre ytan av magsäcken. Magssår orsakas vanligtvis av en infektion med bakterien Helicobacter pylori eller långvarig användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Symptomen på magssår kan inkludera smärta i magsidan, surhet, kräkningar och blod i avföringen. Behandlingen av magssår består vanligtvis av antibiotika för att behandla bakterieinfektionen och läkemedel som skyddar magsäcken från syra. I allvarliga fall kan kirurgi vara nödvändig.