'Patientintagning' (eller 'patientmottagning') är ett medicinskt begrepp som refererar till den process där en patient introduceras och registreras i en vård- eller behandlingskontext. Detta inkluderar ofta att notera personliga information, som kontaktuppgifter och medicinsk historia, samt att samla in relevanta laboratorie- eller diagnostiska tester för att fastställa en diagnos och planera vård. Patientintagning kan också involvera en initial klinisk bedömning av patientens tillstånd och behov, såväl som en diskussion om behandlingsalternativ och gemensam beslut med patienten.