I'm sorry, I need to clarify the request. It seems you are asking for a medical definition of "Oxamnikvin," but I couldn't find any information about this term in medical literature or pharmacological resources. It is possible that there might be a spelling mistake or it could be a very specialized or obscure term that is not widely recognized. Could you please double-check the spelling and provide more context so I can give you a more accurate response?

Medicinsk beteckning: Praziquantel

Schistosomiasis, även känt som bilharzia, är en parasitär sjukdom orsakad av trematoder i Schistosoma-släktet. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska regioner, särskilt i Afrika.

Praziquantel är ett antiparasitiskt läkemedel som används för att behandla schistosomiasis. Det fungerar genom att störa parasitens muskel- och nervsystem, vilket leder till att de inte kan hålla sig fast i värden och till slut dör. Praziquantel är effektivt mot alla arter av Schistosoma som infekterar människor. Läkemedlet ges vanligtvis som en enda dos, men i vissa fall kan flera doser behövas beroende på sjukdomens svårighetsgrad och typ av parasit.

I'm sorry, but I couldn't find a medical definition for "Nitrokinoliner." It is possible that there may not be a well-established medical term or concept associated with that name. If you have more context or information about where you encountered this term, I might be able to provide a more helpful response.

I'm sorry for the confusion, but "Hycanthon" doesn't seem to be a recognized medical term or a term used in healthcare. It is possible that there might be a spelling mistake or it could be a specific term used within a certain context or a proprietary name of a compound in a specific industry. If you could provide more context or check the spelling, I would be happy to help further.

Praziquantel är ett antiparasitärt läkemedel som används för att behandla olika sorters maskinfektioner, till exempel schistosomiasis (bilharzia) och infektioner med trematoder (plattmaskar). Preparatet fungerar genom att störa maskarnas membran och orsaka spasmer som leder till deras död. Praziquantel är vanligen effektivt mot de flesta arter av parasitiska maskar och används ofta i massbehandlingsprogram för att kontrollera och eliminera sjukdomar som orsakas av dessa parasiter.

'Schistosoma mansoni' är en parasitisk plattmask (en sorts mask) som orsakar schistosomiasis, även känd som bilharzia. Den lever i värddjurens blodkärl och lägger ägg som sedan kan leda till allvarliga skador på bland annat lever, tarm och lungor. Sjukdomen sprids främst via kontakt med sötvatten som innehåller parasitens larver, vilka kan penetrera huden och sedan utvecklas till vuxna maskar inne i kroppen. Schistosoma mansoni är vanligast i Afrika och Mellanöstern.

'Schistosomiasis mansoni' er en parasitær infeksjon som forårses av den leverbåndsvirksomme plattormasken Schistosoma mansoni. Dennearten er vanlig i subsaharisk Africa, Melanesia og Syd-Amerika. Infeksjonen oppstår når en person kommer i kontakt med vann som inneholder inficerede snail-skjell (vannslanger). De inficerede snailene frigir larver av parasitten, som kan penetrere huden på en person som er under vann.

Etter at larven har penetrert huden, migrerer den til leveren via blodbanen og utvikler seg til en voksne mask i de innekjøttede blodkar som forser tarmen med blod. De voksne maskene kan producere et stort antall æg som kan forårsake alvorlige skader på lever, tarmsystem og andre organer ved å fremkalle en immunreaksjon i kroppen.

Symptomer på schistosomiasis mansoni inkluderer: trøkkende, blodig diarré, magekramper, vondt i leveren og andre generelle symptomer som feber, hoste og muskel- og ledsmerter. I alvorlige tilfeller kan infeksjonen føre til livstruende komplikasjoner som fibrose av leveren og tarmen, leversvikt og blodproblemer.

Behandlingen av schistosomiasis mansoni innebærer vanligvis bruk av en medikament kalt praziquantel, som dræper parasitten i kroppen. Det er viktig å søke behandling tidlig for å redusere risiko for alvorlige skader og komplikasjoner.

Den medicinska definitiven av begreppet "blodmask" är Hæmoglobin (Hb) eller Erythrocyt som båda är komponenter i röda blodkroppar. Hæmoglobinet består av ett protein, globin, och en prostetisk grupp, hemen, som innehåller järn. Det primära syftet med hæmoglobinet är att transportera syre från lungorna till kroppens celler och koldioxid från cellerna till lungorna. Erytrocyterna, eller röda blodkropparna, innehåller hæmoglobin och utgör huvuddelen av blodets cellulära beståndsdelar.

I medicinsk kontext, betecknar "parasitär belastning" antalet parasiter som infekterar och lever på bekostnad av en värdorganism. Det kan röra sig om en mängd olika parasitiska organismer, till exempel protozoer, helmintar eller ektoparasiter.

För att bestämma parasitär belastning utförs ofta laboratorieanalyser av patientens blod, avföring eller andra kroppsvätskor, beroende på vilken typ av parasit som misstänks vara orsaken till sjukdomen.

Det är viktigt att snabbt identifiera och behandla en parasitär infektion, eftersom alltför hög parasitär belastning kan leda till allvarliga komplikationer eller skador på värdorganismens kropp.