Mikroteknologi definieras som användning av tekniker och principer inom mikro- och nanoteknik för att utveckla små, precisa och effektiva komponenter och system inom områden som diagnostik, terapi och forskning. Detta kan inkludera till exempel mikrofluidiska enheter, lab-on-a-chip, biosensorer och nanomedicin. Mikroteknologi används ofta för att skapa små, integrerade system som kan utföra komplexa funktioner på en enda chip eller platta, vilket kan underlätta och förenkla processer inom medicinska tillämpningar.