Methylazoxymethanol acetate (MAM) är ett typ av giftigt ämne som kallas neurotoxin, vilket betyder att det är skadligt för nervceller. Det förekommer naturligt i vissa växter och svampar, men används också i forskningssyfte för att studera hjärnans utveckling och relaterade sjukdomstillstånd.

MAM är ett prokariongift, vilket betyder att det är giftigt för bakterier och andra encelliga organismar. När djur exponeras för MAM kan det orsaka skada på nervceller i hjärnan och kan användas för att simulera vissa aspekter av neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson's disease och Alzheimer's disease.

Det är viktigt att notera att MAM inte används terapeutiskt hos människor på grund av dess skadliga effekter, utan istället används det som ett forskningsverktyg för att undersöka neurobiologiska processer.

Azoföreningar är en typ av kemisk förening som består av två aromatiska ringar som är sammanbundna med en azo-grupp (-N=N-). De flesta azofärgämnen som används inom medicinen tillhör den här kategorin. Exempel på vanliga azofärgämnen är sulfonamider, som används som antibiotika, och konstgjorda färgämnen som används för att färga tabletter och andra läkemedelsformer. Azoföreningar kan vara skadliga för levern och kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer.

Cyclosporin, också känt som cyclosporine A, är ett immunsuppressivt läkemedel som används för att förhindra organavstötning efter transplantation och behandla autoimmuna sjukdomar. Det verkar genom att hämma T-cellers aktivering och därmed undertrycka det immuna svaret. Cyclosporin är ett cyklisk peptid som isolerades från jordsvampen Tolypocladium inflatum (tidigare känd som Cylindrocladium lichenicola).

Cykasin är egentligen en förvrängd beteckning på cyclosporin och kan vara förvirrande. Det korrekta namnet på läkemedlet är cyclosporin eller cyclosporine A.