"Lukanton" är ett äldre, numera föråldrat medicinskt begrepp som användes för att beskriva en person med mentala funktionsnedsättningar orsakade av kromosomavvikelser eller genetiska defekter. Begreppet inkluderade tidigare en bred skala av olika tillstånd, som nedanstående:

* Downs syndrom (trisomi 21)
* Edwards syndrom (trisomi 18)
* Pätau syndrom (trisomi 13)
* Klinefelter syndrom (47, XXY karyotyp)
* Turners syndrom (45, X karyotyp)
* Andra sällsynta kromosomavvikelser eller genetiska defekter

Idag använder man sig inte av begreppet "Lukanton" längre inom medicinen. Istället beskriver man specifika tillstånd och diagnostiserar dem med hjälp av moderna genetiska tester och metoder.

I'm sorry for the confusion, but "Hycanthon" doesn't seem to be a recognized medical term or a term used in healthcare. It is possible that there might be a spelling mistake or it could be a specific term used within a certain context or a proprietary name of a compound in a specific industry. If you could provide more context or check the spelling, I would be happy to help further.

Medicinsk beteckning: Praziquantel

Schistosomiasis, även känt som bilharzia, är en parasitär sjukdom orsakad av trematoder i Schistosoma-släktet. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska regioner, särskilt i Afrika.

Praziquantel är ett antiparasitiskt läkemedel som används för att behandla schistosomiasis. Det fungerar genom att störa parasitens muskel- och nervsystem, vilket leder till att de inte kan hålla sig fast i värden och till slut dör. Praziquantel är effektivt mot alla arter av Schistosoma som infekterar människor. Läkemedlet ges vanligtvis som en enda dos, men i vissa fall kan flera doser behövas beroende på sjukdomens svårighetsgrad och typ av parasit.