En livsmedelsförpackning är en behållare eller omslutning som används för att skydda, transportera och sälja livsmedel. Det kan vara tillverkade av ett varierat materialspecrum, inklusive papper, plast, glas och metall. Livsmedelsförpackningar måste vara konstruerade på ett sätt som skyddar livsmedlet från kontamination, skador och förändringar i kvalitet under lagring och transport. De måste också vara etiketterade med information om innehåll, näringsinnehåll och användningsinstruktioner enligt lokala lagar och regler.

DNA-paketering, eller "nukleosomorganisasjon", refererer til den måte på hvilken DNA er pakket sammen med histonproteiner i eukaryote celler. Nukleosomet, som er den grunnleggende enheten i DNA-paketering, består av ottet store histonproteiner som er omgitt av DNA. Disse histonproteinene har en positiv lading og binder seg til den negativt ladede DNA-stumpen, hvilket fører til at DNA blir pakket sammen i en kompakt struktur.

Denne strukturen er viktig for å passe DNA-molekylet inn i cellkernen og regulere genuttrykk. Paketeringen av DNA påvirkes av postsyntetiske modifikasjoner av histonene, som kan endre lesbarhet og tilgjengelighet av gener. Dette betyr at DNA-paketering spiller en viktig rolle i reguleringen av genuttrykk og cellens funksjon.

Enligt den svenska livsmedelsverket definieras livsmedel som: "Allt vad en människa kan äta eller dricka för att få näring." Det inkluderar alltså all mat och dryck som är avsedd för konsumtion av människor.

I en medicinsk kontext kan livsmedel också definieras som: "Näringsrika substance som intas oralt och som bidrar till underhåll, växt eller återställande av ett levande väsens normala funktioner." Denna definition betonar de näringsrika aspekterna av livsmedel och deras roll i att underhålla och stödja kroppens funktioner.