Krotonolja är ett gult, fast och luktfattigt substance som utvinns från frön av växten Croton tiglium, även känd som kroton. Kemiskt sett består krotonolja huvudsakligen av en blandning av fettsyror, med den mest prevalenta fettsyran varande ricinoleinsyra (ungefär 70-80%). Ricinoleinsyra är en karboxylsyra som har en hydroxylgrupp och en dubbelbindning i sin kedja, vilket gör den unik bland fettsyror.

Krotonolja har traditionellt använts inom medicinen för att behandla diverse åkommor, såsom mag- och tarmproblem, hudåksor och reumatiska smärtor. Dock bör det noteras att krotonolja kan vara irriterande och skadligt om det används oriktigt eller i för höga doser. Idag används krotonolja sällan inom den moderna medicinen, men det kan fortfarande förekomma i vissa traditionella och alternativa medicinska system.

Jag antar att du söker en medicinsk definition av substansen kroton, som är ett ämne som förekommer naturligt i vissa växter, till exempel croton tiglium. I medicinsk kontext refererar "kroton" ofta till den aktiva ingrediensen i läkemedlet crotinum, som är en standardiserad utvinnning från frön av croton tiglium.

Crotinum används ibland som ett laxativ medel för att behandla svårigheter att gå igenom tarmen eller förstoppning. Det bör dock inte användas utan rekommendation och övervakning av en läkare, eftersom det kan orsaka illamående, kräkningar, diarré och andra biverkningar.

Det är viktigt att notera att kroton inte ska förväxlas med andra substanser eller växter med liknande namn, och att det alltid ska användas under läkares övervakning och som en del av en helhetlig behandlingsplan.

"Icke-allergisk dermatit" är en medicinsk term som används för att beskriva en grupp hudåkommor som orsakas av faktorer utanför kroppen, till skillnad från allergiska dermatiter som orsakas av en överreaktion i kroppen.

Icke-allergisk dermatit kan ha många olika orsaker, såsom mekanisk irritation (till exempel vid ständig friktion eller tryck), kemisk irritation (till exempel vid kontakt med syror, alkalier eller rengöringsmedel), förändringar i fuktbalansen i huden (till exempel vid svettning eller vattenkontakt) och extrem temperatur.

Symptomen på icke-allergisk dermatit kan variera, men de inkluderar ofta rödhet, irritation, klåda, smärta, inflammation och i vissa fall blåsor eller skorpor. Vid behandling av icke-allergisk dermatit är det viktigt att undvika den specifika irriterande faktorn och ge stöd till huden med fuktighetskräm eller andra lindrande preparat.

'Papillom' är ett medicinskt term som hänvisar till en benign (godartad) vävnadsöverväxt eller tumör med fingerliknande utskott. Ordet kommer från latinets 'papilla', vilket betyder liten, knölformad struktur.

I medicinsk kontext används ofta termen papillom för att beskriva en speciell typ av benign tumör som bildas i skiv- eller platt epitelgeweben, till exempel huden eller slemhinnor. Dessa tumörer kallas papillomer och kan vara associerade med olika infektioner, såsom humana papillomvirus (HPV).

Exempel på papillomer inkluderar vanliga vårtor, som orsakas av HPV-infektion, och är oftast ofarliga. Vissa typer av HPV-relaterade papillomer kan dock öka risken för cancerutveckling i specifika områden, till exempel livmoderhalscancer vid infektion med högrisk-HPV-stammar.

Methylazoxymethanol acetate (MAM) är ett typ av giftigt ämne som kallas neurotoxin, vilket betyder att det är skadligt för nervceller. Det förekommer naturligt i vissa växter och svampar, men används också i forskningssyfte för att studera hjärnans utveckling och relaterade sjukdomstillstånd.

MAM är ett prokariongift, vilket betyder att det är giftigt för bakterier och andra encelliga organismar. När djur exponeras för MAM kan det orsaka skada på nervceller i hjärnan och kan användas för att simulera vissa aspekter av neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson's disease och Alzheimer's disease.

Det är viktigt att notera att MAM inte används terapeutiskt hos människor på grund av dess skadliga effekter, utan istället används det som ett forskningsverktyg för att undersöka neurobiologiska processer.

'Växthormon' är ett samlingsbegrepp för de signalmolekyler som reglerar växternas tillväxt och utveckling. Dessa hormoner produceras i små mängder inne i växten och kan påverka celldelning, cellexpansion, differentiering och celldöd.

Det finns fem huvudgrupper av växthormoner:

1. Auxiner - reglerar celldelning, cellexpansion och diferensiering. De främjar tillväxten i skottspetsen och är viktiga för att styra stjälkarnas riktning och längd.
2. Gibberelliner - reglerar cellexpansion och differensiering, särskilt under utvecklingen av frön till fullvuxna växter. De kan också påverka blomningen hos vissa växter.
3. Cytokininer - stimulerar celldelning och cellexpansion. De är viktiga för att underhålla celltillväxten i unga skott och rötter, samt för att reglera åldrandeprocessen hos växterna.
4. Abscisinsyra - hämmar celldelning och cellexpansion. Den är viktig för att reglera växternas vattenförlust genom att stänga av stoma under torka.
5. Etien - orsakar cellodöd och påverkar etiopisk skottbildning, som är en form av tillväxt under mörker.

Dessa växthormoner kan verka ensamma eller i kombination med varandra för att reglera olika aspekter av växternas tillväxt och utveckling. De kan också påverkas av yttre faktorer som ljus, temperatur och näringsriktighet, vilket gör att de kan anpassa sig till sin omgivning.

"Växtextrakt" är ett samlingsbegrepp för de aktiva ämnen som utvunnits från växtmaterial. Det kan handla om en rad olika typer av substanser, beroende på vilken typ av växt och metod som använts under utvinningen. Extraktet kan innehålla en mängd olika kemiska föreningar, till exempel alkaloider, fenoler, flavonoider och terpener. Dessa ämnen kan ha medicinska egenskaper och användas inom farmakologin för att till exempel framställa läkemedel.

Fytoterapi definieras som användning av växtbaserade produkter, såsom extrakt från hela växten eller delar av den, till exempel blad, rötter eller bär, för att förbättra hälsa och välbefinnande eller för att förebygga, lindra eller behandla sjukdomar. Detta inkluderar användning av kryddor, örter och andra naturliga produkter som är baserade på växter. Fytoterapi kan vara en komplementär och alternativ metod till konventionell medicinsk behandling eller kan användas tillsammans med den. Det är viktigt att notera att effekterna och säkerheten av fytoterapi kan variera beroende på produktens kvalitet, dosering och individuella reaktioner. Innan man börjar använda någon form av fytoterapi rekommenderas det att diskutera med en läkare eller annan medicinsk expert för att undvika potentiella risker och interaktioner med andra behandlingar.

'Oljor, flyktiga' (i engelska: 'Volatile oils') är en term inom farmakologi och kemi som används för att beskriva en grupp organiska ämnen som utgörs av små molekyler med låg molecular weight. Dessa oljor är flyktiga, vilket betyder att de lätt kan avdunsta eller förångas vid rumstemperatur och normbartryck. De flesta volatile oils är aromatiska och har en stark doft, som ofta används i parfymer, kryddor och andra doftprodukter.

Volatile oils utvinns vanligen genom destillation av växter eller deras delar, såsom blommor, löv, bark eller rötter. De är ofta färglösa till svagt gula och kan ha en flytande konsistens eller vara fasta vid rumstemperatur.

Exempel på vanliga volatile oils inkluderar eteriska oljor från citrusfrukter, mentol från mynta, eukalyptusolja från eukalyptusträd och kamfer från kamferträdet. Dessa ämnen har en mångfald medicinska användningsområden, inklusive som smärtstillande, antiinflammatoriska, antibakteriella och antivirala medel.

9,10-Dimetyl-1,2-bensantracen er en organisk forbindelse som tilhører klassen polyaromatiske hydrocarboner (PAH). Det består af et bensenring system med to metylgrupper bundet til posisjonerne 9 og 10, og to benzeningrupper bundet til de to ytre carbonatomene i bensenringen.

Her er en medicinsk definisjon av stoffet:

"9,10-Dimetyl-1,2-bensantracen is a polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) compound consisting of a bensen ring with two methyl groups attached at positions 9 and 10, and two benzene rings attached to the outer carbon atoms in the bensen ring. It is classified as a possible human carcinogen by the International Agency for Research on Cancer (IARC). Exposure to PAHs, including 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene, has been associated with an increased risk of cancer, particularly lung cancer."

'Oljor' i medicinsk kontext refererar sig ofta till vegetabiliska oljor som används inom komplementär och alternativ medicin. Exempel på sådana användningsområden kan vara terapi mot muskelvärk, ledvärk eller hudinflammationer. Oljan extraheras vanligtvis från frön eller frukter från växter som ses ha potential för att erbjuda medicinska fördelar.

Det är viktigt att notera att effekterna och säkerheten av användning av olika oljor i medicinskt syfte kan variera, och det rekommenderas att alltid konsultera en läkare eller annan legitimerad hälsoexpert innan man börjar använda någon form av alternativ behandling.

'Retande ämnen' (irritanter) är en samlingsbeteckning för substanser som kan orsaka irritation eller skada på kroppens vävnader när de kommer i kontakt med huden, ögon, slemhinnor eller luftvägar. Irriterande ämnen kan vara gaser, damm, vätskor eller fasta partiklar. Symptomen på irritation kan variera beroende på vilket irritanter det rör sig om och hur länge exponeringen varat. Vanliga symptom inkluderar rodnad, klåda, sveda, irritation i ögon, hosta, nässelfeber och andningssvårigheter. Långvarig eller intensiv exponering för vissa irriterande ämnen kan orsaka allvarligare skador på huden, lungorna eller andra vävnader. Exempel på vanliga irriterande ämnen är kemikalier som ammoniak, klorgas och syror, men även fysisk irritation som kan orsakas av exempelvis värme, kyla eller hög ljudnivå räknas hit.

In medical terms, the ear is one of the specialized sense organs of the human body responsible for hearing and maintaining balance. It has three main parts: the outer ear, middle ear, and inner ear. The outer ear collects sound waves and directs them into the ear canal, which leads to the eardrum in the middle ear. The eardrum vibrates from the sound waves, and these vibrations are transmitted to the inner ear via three tiny bones called ossicles. The inner ear contains the cochlea, a spiral-shaped organ that converts the vibrations into electrical signals that are sent to the brain and interpreted as sound. Additionally, the vestibular system in the inner ear helps with balance and spatial orientation.

I medically-related context, "ACI rats" is a shorthand term for referring to a specific strain of laboratory rats named "Hsd:SD®", which are commonly used in scientific research and studies. The acronym "ACI" stands for "Animal Companies Inc.", which was the original breeder of this rat strain.

Hsd:SD® rats, also known as ACI rats, are a type of outbred albino rat that is widely used in biomedical research due to their genetic diversity and hardiness. They have a relatively large body size, which makes them suitable for various experimental procedures. These rats are also known for their calm and docile nature, making them easier to handle during experiments.

It's important to note that while "ACI rats" is a commonly used term in scientific research, it may not be familiar to those outside of the field. In medical contexts, it's always best to use the full name of the strain or species being referred to for clarity and accuracy.

'Mag-tarmpassage' er en medisinsk betegnelse for passagen af mad gennem maven og tyndtarmen. Dette inkluderer også den delte funktion mellem mavesækkens muskler, som pumper maden ned i tolvfingertarmen, og de småtarmes muskler, der hjælper med at transportere og absorbere næringsstoffer fra maden.

Mag-tarmpassagen starter, når du spiser og svølger maden, som derefter bevæger sig ned gennem spiserøret og ind i maven. I maven bliver maden blandet med mavesaft for at opløse fedtstoffer og syrer, der hjælper med at bryde proteinerne ned til mindre dele.

Efter dette bevæger maden sig gennem pylorus, en muskelventil mellem maven og tolvfingertarmen, hvor den blandes med galdesaft fra leveren og fedtsyrebrydningsenzym fra bugspytkirtlen for at fortsætte nedbrydningen af fedtstofferne og proteinerne.

I de småtarmsystem bliver de opløste næringsstoffer absorberet gennem tarmvæggen og transporteret til leveren via blodet for videre forarbejdning, inden de distribueres til resten af kroppen.

Hvis mag-tarmpassagen ikke fungerer korrekt, kan det resultere i en række sygdomme og sundhedsproblemer, herunder opstød, forstoppelse, maveonde, vægttab og ernæringsmangel.

"Svullnad" är ett tillstånd där ett område av kroppen ökar i volym på grund av ökat vatteninnehåll i celler, vävnader eller håligheter. Detta orsakas vanligtvis av inflammation, trauma, infektion, allergiska reaktioner eller störningar i cirkulationssystemet. Svullnaden kan vara lokaliserad till en specifik del av kroppen eller generell och beror på den underliggande orsaken. Symptomen på svullnad kan inkludera rodnad, värme, smärta, funktionsnedsättning och i vissa fall förlorar av känseln i det drabbade området.

'Fiskoljor' är inget etablerat medicinskt begrepp, men det kan syfta på olika former av fysiologiska eller patologiska förändringar i fiskars gälar. Ett exempel på en fysiologisk fiskolja är den så kallade 'vinteroljan', som är en fet fettvätska som ansamlas i fiskars gälsäckar under vintern och används för att hjälpa till med flotationen när fisken simmar långsammare på grund av kalla temperaturer.

En patologisk fiskolja kan orsakas av olika sjukdomstillstånd, såsom infektioner eller förgiftningar, och kan leda till skador på gälsäckarna och andra organ i andningssystemet. Detta kan vara livshotande för fiskarna och orsaka problem i ekosystem där de lever.

Det är värt att notera att termen 'fiskolja' kan ha olika betydelser inom olika sammanhang, så det är alltid viktigt att specificera exakt vilken typ av fiskolja som avses när man använder begreppet.

Hudtumörer är abnorma tillväxt eller förändringar av celler i huden. De kan vara godartade (benigna) eller elakartade (maligna). Några exempel på godartade hudtumörer inkluderar:

* Nevi (mole): En vanlig typ av benig tumör orsakad av samlingar av pigmentceller (melanocyter)
* Hämangiom: En tumör som består av blodkärl
* Lipom: En tunnor orsakad av fettsvävnad

Exempel på elakartade hudtumörer inkluderar:

* Basalcellsk cancer: Den vanligaste typen av hudcancer som ofta visar sig som en rosa, pärlglänsande eller skinande knöl. Det är sällan livshotande men kan vara destruktivt lokalt.
* Platssk cancer: Den näst vanligaste typen av hudcancer som ofta visar sig som en röd, skrovlig eller skrynklig knöl eller plaket. Det är mer aggressivt än basalcellsk cancer och kan sprida till andra delar av kroppen.
* Melanom: Den allvarligaste typen av hudcancer som ofta visar sig som en förändring i ett mole eller en ny, oregelbunden fläck på huden. Det har potentialen att spridas till andra delar av kroppen och kan vara livshotande om det inte behandlas tidigt.