Khellin är ett naturligt förekommande kumarinliknande ämne som isolerats från växten Ammi visnaga, även känd som khella. Det har traditionellt använts inom medicinen för att behandla astma och andra respiratoriska sjukdomar.

I vetenskaplig litteratur har khellin studerats för sin potential som läkemedel mot olika sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer och inflammation. Dessutom har khellin visat sig ha en inhibitorisk effekt på enzymet tyrosinkinas, vilket kan vara användbart i behandlingen av vissa typer av cancer.

Ändå bör nämnas att användning av khellin som läkemedel är inte allmänt accepterat och det saknas tillräckliga bevis för dess säkerhet och effektivitet. Därför rekommenderas inte självbehandling med khellin utan att först konsultera en läkare eller legitimerad hälsovårdspersonal.

'Slöjsiljor' är ett informellt, icke-medicinskt uttryck som inte har någon officiell medicinsk definition. Det används ofta i dagligt tal för att beskriva en individ som uppfattas ha något som står i vägen för deras förmåga att tänka klart eller ta beslut på ett effektivt sätt.

Ordet 'slö' betyder långsam, trög eller oförarglig och 'siljor' är en nedsättande term som används för att beskriva en person som uppfattas vara ointelligent eller fåfäng. Dessa två ord kombinerade skapar ett uttryck som kan användas för att beskriva en persons kognitiva förmåga på ett nedsättande sätt.

Det är viktigt att notera att det inte finns någon vetenskaplig grund eller medicinsk diagnostisk kategori som motsvarar uttrycket 'slöjsiljor'. Om en person upplever problem med sin kognitiva förmåga rekommenderas det starkt att de söker professionell medicinsk hjälp och råd istället för att ställa självdiagnoser baserat på informella uttryck.