Isofluran är ett syntetiskt, generellt användt inhalationsanestetikum, som primärt används under kirurgiska ingrepp. Det är en vätska vid rumstemperatur och har en söt doft. Isofluran verkar främst på GABA-A-receptorer i centrala nervsystemet och orsakar nedsatt medvetande, muskelrelaxation och smärtlindring.

Isofluran är lättlösligt i fett och har en snabb induktion och recoverytid jämfört med andra inhalationsanestetika. Det används ofta tillsammans med läkemedel som orsakar muskelrelaxation, eftersom isofluran inte ger fullständig muskelrelaxation vid vanliga koncentrationer.

Isofluran är ett mycket säkrare anestetikum än tidigare använda ämnen som eter och kloroform, men det kan orsaka hypotension, sänkt hjärtfrekvens och andningsdepression vid högre koncentrationer. I sjukvården används isofluran ofta i kombination med syre och andra gaser som till exempel nitroxid för att minska biverkningarna.