'Strepsirhini' är en taxonomisk grupp inom däggdjuren, som vanligtvis kallas lägre primater. Denna grupp inkluderar lemurer, lorier och galagoer (bushbaby). Strepsirhinerna karaktäriseras av en gemensam morfologisk egenskap – en Y-formad hudrynke mellan näsan och överläppen, kallad "primatfenan". De flesta strepsirhiner har också en tanduppsättning som kallas toothcomb (tandkam), bestående av sex framtänder i underkäken som sitter tätt ihop. Strepsirhinerna är vanligtvis nattaktiva och förekommer naturligt i Afrika och Asien.

Inom medicin och biologi är Haplorhini en infraordning som inkluderar de högre primaterna, däribland människan. Haplorhini betyder "enkel näsa" på grekiska och refererar till deras enkla, torra näsor jämfört med den andra infraordningen av primater, Strepsirrhini, som har fuktiga, vridna näsor.

Haplorhiner innefattar två parvordningar: Simiiformes (övriga högre primater) och Tarsiformes (tarser). Simiiformes delas i två grupper: Platyrrhini (brednäsor eller sydamerikanska apor) och Catarrhini (smalnäsor eller gamla världens apor), där människan tillhör den senare gruppen.

Haplorhiner har en rad anatomiska och fysiologiska drag som skiljer dem från Strepsirrhini, inklusive en mer utvecklad syn, ett mer sofistikerat centralt nervsystem och en längre livslängd.