'Glasögon' är ett hjälpmedel som består av två glaslinsor monterade i en ram, vanligtvis av plast eller metall. Glasögonen sitter fast på ansiktet med hjälp av arms eller band som vilar ovanför eller bakom varje öra. De används för att korrigera synfel eller för att skydda ögonen från skada eller strålning. Det finns också glasögon utan korrektionslinser, så kallade solglasögon, som används för att skydda ögonen från starkt solljus.

"Brytningsfält" är ett medicinskt terminologi som refererar till den punkt i ett optiskt medium där ljus böjs eller bryts. Detta inträffar när ljuset passerar från ett medium till ett annat med en annan brytningsindex. Brytningsindex är ett mått på hur mycket ljuset böjs när det passerar från luft till ett specifikt material.

Ett exempel på ett brytningsfält är gränsen mellan glas och luft i en linse. När ljus passerar genom denna gräns, kommer det att böjas beroende på vinkeln som ljuset träffar gränsen under och de brytningsindex för varje medium.

Brytningsfält är viktiga inom områden som optisk mikroskopi, kontaktlinser, och ögonkirurgi där kontroll över ljusbrytning är avgörande för att uppnå klarhet och skärpa i synen.