"Gashämmande medel", även kända som "bronkdilatatorer", är en typ av läkemedel som används för att vidga de muskelväggar som omger luftrörnen i lungorna. Detta hjälper till att öka luftflödet in och ut från lungorna och underlätta andningen, särskilt hos personer med obstruktiv lungsjukdom (OLS) såsom astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Genom att relaja musklerna runt luftrören kan gashämmande medel underlätta andningen, reducera andningsansträngningarna och förbättra syresättningen i blodet. De flesta gashämmande medlen är inhalationsmedel som tas genom en handhållen inandningsmask eller ett så kallat "inhaler".